U cilju unaprjeđenja kvalitete školske prehrane, Grad Rijeka pristupa izradi unaprjeđenog modela s glavnim ciljem poboljšanja kvalitete školskih marendi primjenom definiranih standarda pravilne prehrane te koordiniranjem postupka nabave namirnica, odnosno školskih marendi u osnovnim školama Grada Rijeke.

Grad Rijeka već dugi niz godina na razne načine nastoji doprinijeti promociji i usvajanju zdravog načina života i životnih navika, osobito djece i mladih, predlažući i provodeći brojne programe i projekte u osnovnim školama i dječjim vrtićima kojima je osnivač.

Razna istraživanja pokazuju da se učenje o prehrani tijekom adolescencije pokazalo učinkovitim u povećanju znanja, stavova i primjene pozitivne prakse glede prehrane, zbog specifičnosti razdoblja adolescencije. Djetinjstvo i rana adolescencija predstavljaju stoga važna životna razdoblja u kojima učenici u svakodnevici školskog okruženja mogu steći vještine i znanja koja su važna za razvoj budućih navika, odnosno za usvajanje zdravih životnih stilova.

S ciljem prikupljanja relevantnih informacija o raznim aspektima zdravstvene pismenosti i zdravlja riječkih učenika, Grad Rijeka prošle je godine organizirao anketno istraživanje među učenicima sedmih razreda u dijelu riječkih škola koje je pokazalo da oko 50 posto učenika smatra kako bi u školi trebali više učiti o zdravoj prehrani i načinima pripreme.

Od 2023. godine, uvođenjem jediničnog iznosa od 1,33 eura za školsku marendu za svakog učenika u Hrvatskoj, pružena je mogućnost unapređenja školske marende, a koja ne utječe na financijsku participaciju roditelja. Slijedom toga, ovaj obrok postaje najčešće konzumiran obrok u školama pa tako u prosjeku 7.000 riječkih osnovnoškolaca svakodnevno konzumira školsku marendu. Svaka škola trenutno zasebno organizira postupke nabave namirnica i obroka, a od 2024. godine čak 11 riječkih škola na preporuku Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade od početka ove godine uvodi posluživanje marende po principu švedskog stola.

Kao sljedeći korak u optimizaciji školske prehrane, Grad Rijeka, kao osnivač 25 škola na svome području, kreće u projekt sveobuhvatne reorganizacije nabave marendi u smislu objedinjavanja postupka javne nabave hrane za osnovne škole, s ciljem osiguravanja zdravije prehrane za riječke učenike. Cilj je, kroz partnerstvo s lokalnim i regionalnim proizvođačima, doprinijeti osiguravanju svježih i sezonskih namirnica u školskim obrocima, čime će se, prije svega, omogućiti bolji i jednostavniji pristup svježoj, kvalitetnoj hrani za učenike.

S primjenom novoga modela planira se započeti u siječnju 2025. godine, a do tada će se provesti potrebne pripremne radnje i aktivnosti s ciljem razvoja adekvatnog modela koje se odnose na osmišljavanje i definiranje standardiziranih prijedloga školskih marendi te pripremnih aktivnosti za koordiniranje nabavljačkih aktivnosti za školske marende.

U svrhu provedbe opisanih aktivnosti, gradonačelnik je imenovao radnu skupinu koju čine predstavnici Grada Rijeke, Medicinskog fakulteta u Rijeci, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, riječkih osnovnih škola te Thalassotherapije Opatija.

Povrh toga, važno je napomenuti da briga o zdravlju uključuje prepoznavanje, razumijevanje i usvajanje zdravih životnih navika, a izbjegavanje navika štetnih po zdravlje. Imajući u vidu da se zdravi načini života smatraju osnovom za dobro zdravlje, kvalitetu i dugotrajnost života, odnosno osiguravanje zdravlja kao temeljnog ljudskog prava, Grad Rijeka od školske godine 2024./2025. kreće s provedbom izvannastavne aktivnosti Zdravstveni odgoj i obrazovanje u dijelu osnovnih škola, a s ciljem aktivnog doprinosa zdravlju i dobrobiti djece i mladih. Dodatno, uvođenje Zdravstvenog odgoja i obrazovanja kao nove izvannastavne aktivnosti u riječke osnovne škole, značajno doprinosi cilju unapređenja stvaranja zdravih navika kod osnovnoškolaca.

Uvođenjem Zdravstvenog odgoja i obrazovanja i nizom aktivnosti koje će proizaći iz provedbe te dodatno implementacijom ovog jedinstvenog objedinjenog modela nabave zdravijih namirnica za sve osnovnoškolce, Grad Rijeka će aktivno doprinijeti usvajanju i promociji zdravih stilova života djece u formativnim godinama.