Od sutra će građani Rijeke moći koristiti novi informacijski servis portala Grada Rijeke, koji im omogućuje praćenje stanja i obrade njihova predmeta u Odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju. Uspostavom ove usluge moći će se primiti obavijest o promjeni statusa predmeta u trenutku nastanka promjene putem e-mail, SMS i glasovnih poruka te komunicirati sa službenikom zaduženim za rješavanje predmeta.

Sustav su predstavili gradonačelnik Vojko Obersnel, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Vanja Smokvina, pročelnica Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Ljljana Buljan i ravnatelj Direkcije za razvoj informacijskih sustava Željko Jurić.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako pokretanje ovog servisa predstavlja novu dimenziju u radu gradske uprave, budući da se građanima omogućuje da prate rad uprave, čime se ostvaruje transparentnost rada.
“Zahvaljujući godinama ulaganja u informatičku infrastrukturu, i to ne samo u softver i hardver, već i u ljudske resurse, došli smo u priliku da u sklopu Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje osmislimo novi servis koji će svakome tko je u postupak predao predmet iz područja prostornog uređenja gradnje omogućiti praćenje obrade svoga zahtjeva,” kazao je Obersnel, napomenuvši kako je Grad Rijeka ovakav razvoj počeo promišljati odmah nakon što je od Ureda državne uprave preuzeo provedbu dokumenata prostornog građenja.

Istaknuvši kako implementacija novog servisa predstavlja daljnje otvaranje gradske uprave građanima, pročelnik Smokvina istaknuo je kako je Grad Rijeka po pružanju mogućnosti za elektroničko uključivanje građana u rad lokalne uprave daleko ispred ostalih hrvatskih sredina. Podsjetio je kako je razvoj ovakvih usluga utemeljen na projektu Rijeka inteligentni grad te razvijen s partnerima, tvrtkama Infosistem i Ri-ing. Građani će u korištenju novog servisa u početku samo moći primati informacije, dok će kroz dva do tri mjeseca biti omogućena i dvosmjerna komunikacija. Kako je najavio pročelnik Smokvina, uvid u dokumente prostornog uređenja i građenje zametak je gradskog kontakt-centra.

Ažurni podaci temelj za pokretanje novog servisa
Pročelnica Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Buljan naglasila je kako se od ustrojstva u Odjel koristi sustav koji je u potpunosti prilagođen poslovima Odjela. Korištenjem sustava svi podatci evidentiraju se u informacijskom sustavu, a svi dokumenti postoje i u elektroničkom obliku.
“Time su stvorene pretpostavke da Odjel, uz tehničku potporu Zavoda za informatičku djelatnost, unaprijedi komunikaciju između građana kao podnositelja zahtjeva za izdavanje dozvola za gradnju i samog Odjela tj. službenika koji rade na rješavanju tih zahtjeva. Cilj je uvođenja ovih novosti građanima na najbrži način pružiti pravovremenu informaciju o stanju predmeta tijekom cijelog postupka. Ovime stranke imaju uvid u tijek obrade predmeta i informaciju o tome kada mogu očekivati izdavanje dozvola koje su tražili,” kazala je Buljan.

Pored građana, korist od novog servisa zasigurno će imati i projektanti odnosno odvjetnički uredi koji za svoje klijente pri Odjelu vode postupke ishođenja dozvola za gradnju.

Uvid u dokumente prostornog građenja

Predstavljanje uvida u dokumente prostornog građenja

Riješena većina zaostalih predmeta
U Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u 2008. godini ukupno je zaprimljen 3121 predmet. Od navedenog broja iz Ureda državne uprave preuzeto je približno 1100 neriješenih predmeta iz 2007. godine. Pored navedenog broja, mjesečno se zaprima prosječno novih 165 predmeta. Postavljen je cilj da se riješi što veći broj zaostalih predmeta i paralelno pristupi pravovremenom rješavanju novih zahtjeva. Povećanjem broja službenika od kojih je dio započeo s radom u veljači 2008. i zatim svibnju 2008. godine, postepeno se povećavao postotak riješenih predmeta. Također je postavljena mjesečna norma rješavanja premeta koja iznosi 20 riješenih predmeta po službeniku mjesečno, a da se zadano realizira, uveden je i prekovremeni rad.

Konačni rezultat rada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine je 82% riješenih predmeta. Ukupan broj predmeta u radu u 2008. godini iznosio je 3.121, od čega je riješeno 2.556 zahtjeva, a u rješavanju je preostalo 565 predmeta. Od 556 neriješenih predmeta, 373 je novih, zaprimljenih u 2008. godini, a od preuzetih predmeta iz Ureda državne uprave treba riješiti još 192 predmeta.

Rezultati rada na kraju 2008. godine pokazuju da je većina zaostataka riješena i stvoreni uvjeti da se zaprimljeni zahtjevi rješavaju pravovremeno, odnosno da se predmeti počinju rješavati unutar mjesec dana od podnošenja zahtjeva, dok sam postupak traje dva do tri mjeseca ovisno o složenosti pojedinog slučaja i kompletiranosti dokumentacije koja je priložena.

Skip to content