Prema posljednjem provedenom popisu stanovništva 2021. godine u gradu Rijeci živi 12.104 pripadnika nacionalnih manjina što čini 11,20 % stanovništva Grada.

U javnom životu grada manjine sudjeluju putem vijeća nacionalnih manjina i putem svojih udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina i imaju dugu tradiciju djelovanja u Rijeci.

Nacionalne manjine Broj pripadnika nacionalne manjine Postotak pripadnika nacionalne manjine u stanovništvu Rijeke
Albanci
Austrijanci
Bošnjaci
Bugari
Crnogorci
Česi
Mađari
Makedonci
Nijemci
Poljaci
Romi
Rumunji
Rusi
Rusini
Slovaci
Slovenci
Srbi
Talijani
Turci
Ukrajinci
Vlasi
Židovi
Ostali
552
10
1.696
11
241
77
130
240
58
29
515
24
64
17
40
596
5.537
1.569
26
77
3
6
616
0,48
0,01
1,57
0,01
0,22
0,07
0,12
0,22
0,05
0,03
0,48
0,02
0,06
0,02
0,04
0,55
5,13
1,45
0,02
0,07
0,00
0,01
0,57

Udruge nacionalnih manjina u Rijeci

Češka beseda
Ćićarijska 20
tel: 373-587
Predsjednica: Snježana Husak
e-mail: ceskabeseda@gmail.com
www.ceskabesedarijeka.hr

Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju
Vodovodna 15b
tel/fax: 337-284
mob.: 091 93 52 506
Predsjednik: Rasim Alijagić
e-mail: bnzpgzvodovodna15@gmail.com 

Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Primorsko-goranske županije
Šetalište XIII. divizije 99
tel/fax: 330 -311
Predsjednica: Zdenka Šibalin Klepac
e-mail: hmdk.rijeka@gmail.com

Hrvatsko-austrijsko društvo Rijeka – HAD
Stjepana Konzula Istranina 2
tel: 211-717
Predsjednik: Sven Maričić

Društvo Rusina i Ukrajinaca “Kaljina” Rijeka
Kučićki put 31
tel: 098 93 48 943
Predsjednik: Boris Denisjuk
e-mail: kaljina_rijeka@yahoo.com

Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca “Rušnjak” PGŽ
Giuseppe Duella 2b
tel: 275-418,407-392
Predsjednik: Vladimir Provči
e-mail: vladimir.provci@gmail.com

Matica Slovačka Rijeka
Korzo 35
tel: 336-756, 0917215604
Predsjednica: Miroslava Gržinić
e-mail: matica.slovacka@ri.htnet.hr
Facebook: Matica Slovačka Rijeka

Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka
Križanićeva 2/1
tel/fax: 371-003
Predsjednik: Želimir Novaković
e-mail: nzcgri@ri.t-com.hr

Poljska kulturna udruga “Fryderyk Chopin”
Korzo 35
tel: 214- 707
Predsjednica: Jolanta Čar
e-mail: chopin.ri@ri.t-com.hr

Slovenski dom – KPD “Bazovica” Rijeka
Podpinjol 43
tel: 215-406
fax: 334-977
Predsjednik: Jasmina Dlačić
e-mail: slovenskidom@bazovica.hr
www.bazovica.hr

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” Pododbor Rijeka
Trg Sv. Barbare 1
tel: 330-867
fax. 330-873
Predsjednik: Đuro Budisavljević
e-mail: rijeka@prosvjeta.net
www.prosvjeta.net

Srpsko kulturno društvo “Vreteno” Rijeka
Krešimirova 8/1
tel. 091 5379300
Predsjednica: Vesna Blanuša
e-mail: vesna.blanusa@gmail.com

Kulturno umjetničko društvo Sevdah Rijeka
Pionirska 8A
tel: 095 19 95 600
Predsjednica: Jasna Peršić
e-mail: jasna.persic.kudsevdah@gmail.com

Udruga Aškalija PGŽ
Plase 64B
tel: 251–189
Predsjednik: Sadik Krasnić

Udruga RoMorčić
Corrada Iliassicha 5
Predsjednik: Bekteš Redžepi
tel. 091 5420446 / 091 5853596
e-mail: udruga.romorcic@gmail.com

Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije
Pavlinski trg 5
tel: 337-529
Predsjednica: Valentin Lleshi

Makedonsko kulturno društvo “Ilinden”
Matačićeva 5
tel: 312-029
fax: 312-175
Predsjednik: Ivona Dunovski Mitev
e-mail: ilinden.rijeka@gmail.com

Zajednica Roma “Romsko jedinstvo”
Blaža Polića 2a
tel/fax: 211-542
Predsjednik: Surija Mehmeti
e-mail: romsko.jedinstvo@ri.t-com.hr

Zajednica Srba
Krešimirova 8/I
tel: 332 178
Predsjednik: Milan Popadić
e-mail: zsr@ri.t-com.hr

Zajednica Talijana Rijeka
Uljarska 1
tel: 321-990
mob: 097 729 7006
Predsjednica: Melita Sciucca
e-mail: cifiume70@gmail.com

Židovska omladina Rijeke – SIMHA
Moše Albaharija 7/7
tel: 336 – 032
Predsjednik: Filip Kohn
e-mail: filiprijeka34@gmail.com

Savez Crnogoraca Hrvatske
Pomerio 22
tel/fax: 642-477
Predsjednik: Ljubo Radović
e-mail: montenegrina@ri.t-com.hr

Ruski dom – Udruga ruske nacionalne manjine u PGŽ-u
Strossmayerova 2/c
mob.: 091 12 16 098
Predsjednica: Natalia Marčelja
e-mail: cro.rus@mail.com

Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i PGŽ
Zagrebačka 6a
tel.: 337-284
Predsjednica: Edvina Čehajić
e-mail: umbipripgz@gmail.com