U Pododsjeku za neporezne prihode obavljaju se poslovi utvrđivanja, praćenja i evidentiranja potraživanja s osnove ugovorene obročne otplate cijene stana i predstečajnih nagodbi/sporazuma, poslovi evidentiranja i praćenja  koncesija u aplikaciji registra koncesija pri nadležnom državnom tijelu, poduzimanje mjera naplate, izvješćivanje, planiranje i praćenje ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, vođenje očevidnika postupaka i naplate, izrada knjigovodstvenih naloga, rješenja o povratu te izdavanje drugih akata u upravnom i drugim postupcima, obračunavanje kamata, prijava potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama.

Ovom Pododsjeku možete uputiti:

  1. Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga po ugovoru o prodaji stana sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi.
  2. Zahtjev za promjenu adrese za dostavu mjesečnih uplatnica po ugovoru o prodaji stana sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi.
  3. Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava.
  4. Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga u različite svrhe za sva potraživanja Grada Rijeke.
  5. Zahtjev za otpis kamata ako se uplati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe.
  6. Zahtjev za otpis kamata ako se uplati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja – pravne osobe.
  7. Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem članka 7. ili članka 19. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe.
  8. Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja –pravne osobe.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za neporezne prihode

Stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 671 Korzo 16, Rijeka Babić Neda
neda.babic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 691 Korzo 16, Rijeka Božić Astrid
astrid.bozic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 673 Korzo 16 Drpić Marina
marina.drpic@rijeka.hr
Referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 672 Korzo 16, Rijeka Jurčić Nina
nina.jurcic@rijeka.hr
Savjetnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 985 Korzo 16, Rijeka Ljubičić Nataša
natasa.ljubicic@rijeka.hr
Savjetnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 984 Korzo 16, Rijeka Pašić Ilijana
ilijana.pasic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za neporezne prihode T. +385 51 209 294 Korzo 16, Rijeka Plenković Nataša
natasa.plenkovic@rijeka.hr
Savjetnik za pravne poslove T. +385 51 209 661 Korzo 16, RIjeka Šuke Edin
edin.suke@rijeka.hr