Komunalno društvo Čistoća brine se o gradskim gredicama, oplemenjene cvatućim trajnicama, ukrasnim travama i aromatičnim biljem.

Gradske gredice predstavljaju tip nasada koji zahtijeva vrlo intenzivno održavanje. Dvaput godišnje se sade, više puta u sezoni se prignojavaju, plijeve i orezuju, te se dvaput godišnje materijal iz njih vadi, vrši se frezanje i fino planiranje. Posljednjih nekoliko godina prekinuta je praksa sadnje jednogodišnjeg cvijeća na gradske gredice, te je u velikoj mjeri zamijenjeno cvatućim trajnicama, ukrasnim travama i aromatičnim biljem. Naime, takav biljni materijal moguće je presaditi, jer se radi o višegodišnjim biljkama. Stoga na kraju sezone KD Čistoća organizira podjelu tih sadnica našim građanima te zainteresiranim ustanovama jednako kao što se u proljeće organizira podjela lukovica tulipana. Na taj se način sve nabavljeno bilje dijeli građanima, tako da više nema otpada s gredica.

Cvjetne gredice

Žabica

Svake godine na pojedinim gredicama ostavlja se dio trajnica i ukrasnih trava te se na taj način smanjuje količinu sezonskog biljnog materijala, a trajnicama dozvoljava da narastu do svoje pune veličine.

Ove godine na gredicama prevladavaju zinnije, menta i nekoliko vrsta gazanija. Naravno kao i svake godine tu su i impatiensi, ukrasne trave, gaure, knifofije i cinerarije, a novost je aster, trajnica bogate jesenske cvatnje koja će nastaviti ukrašavati Park Mlaku te gredice na Krnjevu i Kantridi. Osim toga, gredice na Jelačićevom trgu te u Parku heroja na Trsatu su dobile bogat i bujan izgled zahvaljujući dijelu s trajnicama i ukrasnim travama dok se dio njih dalje sezonski osvježava novim cvijećem i lukovicama.

Za gredice se 2022. godine izdvojilo 368.000 kuna, a trošak uključuje nabavu i sadnju biljnog materijala dva puta godišnje, vađenje materijala na kraju svake sezone, prekopavanje, prihranu humusom, fino planiranje, a tu su zatim plijevljenje korova nekoliko puta u svakoj sezoni, dodatna prihrana, svakodnevno čišćenje od smeća i lišća, višekratno orezivanje ocvalog cvijeća i preraslih biljaka, dosadnja po potrebi u slučaju devastacija te svakodnevno zalijevanje u sušnoj sezoni.