Udruga Terra organizirala je za mlađu publiku, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke javnu tribinu pod nazivom ”Hepatitis C i HIV – stigma kao simptom kojeg ne bi trebalo biti”, s ciljem povećanju svjesnosti i senzibilnosti javnosti o hepatitisu C i AIDS-u.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a redovito se obilježava 1. prosinca svake godine od 1988. Cilj njegovog obilježavanja je doprinijeti informiranju građana, ukloniti predrasude o HIV-u i AIDS-u kao bolesti i prvenstveno prema HIV pozitivnim osobama i osobama kojima je bolest dijagnosticirana, te osvijestiti društvo o važnosti testiranja, ranog otkrivanja i pravovremenog javljanja na liječenje infekcije HIV-om.
Udruga Terra već punu 21. godinu radi na prevenciji hepatitisa C i AIDS-a među intravenoznim konzumentima droga kroz programe smanjenja štete, specifičnije kroz aktivnosti zamjene igala, podjele kondoma, informiranje i edukaciju o krvlju i spolno prenosivim bolestima te anonimnom i besplatnom testiranju na navedene bolesti.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a redovito se obilježava svake godine, a ove godine kroz različite aktivnosti usmjerene na mlade, seksualne radnice, širu populaciju građana, MSM populaciju te na rekreativne i intravenozne korisnike droga.

Upravo na sam dan obilježavanja navedenog datuma, Udruga Terra, pod sponzorstvom Lenis farmacevtike, organizirala je javnu tribinu s ciljem informiranja javnosti o hepatitisu C i HIV-u, njihovim specifičnostima, putevima prijenosa, mogućnostima liječenja, ali i stigmi koja još uvijek prati navedene bolesti i osobe koje su oboljele od njih.

Ivica Pavić, prof.dr.sc., s Katedre za zarazne bolesti Medicinskog fakulteta u Rijeci održao je predavanje o HIV-u, a Sandra Milić, prof.dr.sc., s Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci o hepatitisu C, a Nikola Serdarević, mag.psych., iz Udruge Terra govorio  je o stigmi koja je vezana uz hepatitis C i
AIDS.