Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za
upravljanje objektima poslovne i javne namjene objavljuje Ispravak Natječaja
za davanje u zakup poslovnih prostora koji je objavljen dana 17. listopada 2018. godine na WEB stranicama Grada.

U općim uvjetima Natječaja došlo je do promjena koje se tiču datuma dostave natječajne dokumentacije. Tekstualni dio Natječaja koji se odnosi na datum i vrijeme dostave natječajne dokumentacije mijenja se na način da sada glasi:

Svi ostali uvjeti iz natječaja ostaju nepromijenjeni.