Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za
upravljanje objektima poslovne i javne namjene objavljuje Ispravak Natječaja
za davanje u zakup poslovnih prostora koji je objavljen dana 18. veljače 2018. godine na WEB stranicama Grada.

U tekstualnom dijelu natječaja mijenja se tekst koji se odnosi na hrvatske branitelje
i članove njihovih obitelji, kako glasi:

Svi ostali uvjeti iz natječaja ostaju nepromijenjeni.