Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 08. ožujka 2018. godine do 15,30 sati.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju su objavljena 34 slobodna poslovna prostora na različitim lokacijama. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

NAPUTAK:

  • da biste otvorili tabelarni pregled natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – popis prostora, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
  • da biste otvorili tekstualni dio natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – uvjeti natječaja, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
POPIS OGLAŠENIH POSLOVNIH PROSTORA 
Redni broj Poslovni prostor Korisna površina u m² Položaj na karti grada Rijeke
ZONA Adresa i tlocrt u pdf. formatu
1 2 3 4 6
1 0 Jadranski trg 1/ll kat
(centar grada)
39 google map
2 0 Jadranski trg 4/llI kat
(centar grada)
105 google map
3 0

Korzo 2A/I kat

(centar grada)

30 google map
4 I

Adamićeva 5/A

(centar grada)

82 google map
5 I

Adamićeva 28/A

(centar grada)

25 google map
6 I

Ciottina 12/B

(centar grada)

44 google map
7 I

Frana Kurelca 4/C

(centar grada)

57 google map
8 I

Grivica 4

(Stari grad)

57 google map
9 I

Ivana Zajca 20/B

(preko puta gradske tržnice)

121 google map
10 I

Ivana Zajca 20/II kat

(preko puta gradske tržnice)

95 google map
11 I

Pavla Rittera Vitezovića 2/I kat

(centar grada)

88 google map
12 l

Splitska 2/III kat

(centar grada)

206 google map
13 I

Trpimirova 1/A

(centar grada)

151 google map
14 I Trpimirova 5
(centar grada)
68 google map
15 I

Verdieva 19/A

(Gradska tržnica)

122 google map
16 I

Žabica 2

(Autobusni kolodvor)

6 google map
17 II

Brajda 3/B

(Tržnica Brajda)

78 google map
18 II

Brajda 8/B

(Tržnica Brajda)

20 google map
19 II

Brajda 10/I kat

(Tržnica Brajda)

25 google map
20 II Ciottina 19/sut
(Brajda)
58 google map
21 II

Pomerio 4/A

(kraj Guvernerove palače)

39 google map
22 III

Balde Fućka 39

(Pašac)

61 google map
23 III

Braće Cetina 2/B

(Zamet)

15 google map
24 III

Devetnaeste udarne divizije 3/A

(Škurinje)

92 google map
25 III

Krešimirova 36/D

(kraj željezničkog kolodvora)

30 google map
26 III

Meštrovićeva 30/C

(Krnjevo)

12 google map
27 III

Ružićeva 26/A

(Sušak)

185 google map
28 III

Strossmayerova 5

(Sušak)

22 google map
29 III

Strossmayerova 23/B

(Sušak)

22 google map
30 III

Šetalište Andrije Kačića Miošića 2/D

(Sušak)

23 google map
31 III

Šetaliste XIII. divizije 13/A

(Sušak)

20 google map
32 III

Vukovarska 44/B

(Podmurvice)

86 google map
33 III

Zametska 54

(Zamet)

171 google map
34 III

Zvonimirova 70/B

(Krnjevo)

41 google map

Popis ulica po zonama, karte ulica poslovnih prostora po zonama, početne cijene zakupnine po grupama djelatnosti te normativni akti koji reguliraju zakup poslovnog prostora mogu se preuzeti na stranicama Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene.