Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt „Povežimo se baštinom“, KK.06.1.1.11, u okviru specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom“ unutar ITU mehanizma.

Cilj poziva je obnova, očuvanje i revitalizacija objekata kulturno-povijesne baštine te kreiranje nove kulturno-turističke ponude na području Urbane aglomeracije Rijeka na 13 novih ili poboljšanih fizičkih kulturno-turističkih lokacija kroz sljedeće projektne komponente:

 • Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci
 • Otvaranje Kuće kostrenskih pomoraca
 • Rekonstrukcija kaštela u Brseču i uređenje rodne kuće književnika Eugena Kumičića
 • Etno selo Trebišće – otvaranje mitsko povijesne staze Trebišća – Perun
 • Revitalizacija kaštela u Mošćenicama – Mošćenice, živi povijesni grad
 • Adaptacija Kuće lovranskega guca
 • Obnova trga Zrinski
 • Konzervacija i opremanje Crekvine u funkciji ljetne pozornice i otvorenog prostora prezentacije i interpretacije baštine in situ
 • Sanacija trga Lokvina
 • Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara
 • Revitalizacija Ville Angioline
 • Revitalizacija kaštela Gradina u Klani
 • Revitalizacija kaštela Grobnik

Svrha Poziva je integrirana revitalizacija kulturne baštine u svih deset jedinica lokalne samouprave koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka (u daljnjem tekstu UAR) u smislu očuvanja i kvalitetnije prezentacije baštine kako bi se doprinijelo održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem postupka izravne dodjele za projekt identificiran temeljem metodologije prioritizacije provedene od strane grada središta UAR identificiran temeljem Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 36.395.223,98 HRK.

Bespovratna sredstava koja se dodjeljuju u okviru ovog Poziva ne sadrže elemente državne potpore, tako da najviši mogući udio bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 15. siječnja 2020. godine, dok je inicijalni završetak provedbe projekta predviđen je do 31. prosinca 2022. godine.

Cjelokupan poziv za strateški projekt „Povežimo se baštinom“ (KK.06.1.1.11) i dokumentacija objavljeni su na poveznici na mrežnoj stranici eFondovi i na mrežnoj stranici Europski strukturni i investicijski fondovi.

Europski fond za regionalni razvoj