Na drugoj sjednici Gradskog vijeća izabrano je novo Poglavarstvo koje će naredne četiri godine voditi Grad. Uz predsjednika Poglavarstva mr.sc. Vojka Obersnela, za članove Poglavarstva Grada Rijeke izabrani su; dr.sc. Romana Jerković, Đani Poropat, mr.sc. Ivica Plišić, Darko Crnković, mr.sc. Edita Stilin, Bože Mimica, Luciano Sušanj, mr.sc. Šime Jagičić. Za zamjenike gradonačelnika Grada Rijeke izabrani su članovi Gradskog vijeća i Poglavarstva Đani Poropat i dr.sc. Romana Jerković.

Prema odredbi članka 57. Statuta Grada Rijeke, Poglavarstvo Grada Rijeke broji 9 članova, od kojih su gradonačelnik predsjednik Poglavarstva, zamjenici gradonačelnika po položaju zamjenici predsjednika Poglavarstva i članovi Poglavarstva, dok ostale članove bira Gradsko vijeće na prijedlog predsjednika Poglavarstva većinom glasova, na vrijeme od četiri godine.

Temeljem odredbi Zakona, Statuta Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, a na prijedlog gradonačelnika mr.sc. Vojka Obersnela, jednoglasno je za zamjenicu gradonačelnika Grada Rijeke izabrana dr.sc. Romana Jerković, dok je s 23 glasa “za” i 9 suzdržanih za zamjenika gradonačelnika izabran Đani Poropat.

Predstavljajući dvoje zamjenika, Gradonačelnik je istaknuo impresivnu znanstvenu i sveučilišnu karijeru Romane Jerković te bogato iskustvo Đanija Poropata. Oni će obnašati i dužnost članova Poglavarstva Grada Rijeke, dr.sc. Romana Jerković kao članica zadužena za područje zdravstva i socijalne skrbi te Đani Poropat kao član zadužen za područje poduzetništva, što je na prijedlog gradonačelnika Vojka Obersnela Gradsko vijeće prihvatilo s 23 glasa “za” i 9 suzdržanih.

2. sjednica GV - Novi clanovi Poglavarstva

Novi članovi Poglavarstva

Izabrani su i ostali članovi novog Poglavarstva. Za člana Poglavarstva zaduženog za područje razvoja, urbanizma, ekologije i gospodarenja zemljištem izabran je dosadašnji obnašatelj te dužnosti mr.sc. Ivica Plišić, kojeg je gradonačelnik predstavio kao uspješnog rukovoditelja, što potvrđuje četverogodišnjim iskustvom na položaju direktora Komunalne radne organizacije “Ponikve” u Krku i direktora Hrvatskih voda. Na mjesto člana Poglavarstva zaduženog za područje komunalnog sustava izabran je Darko Crnković, koji se već potvrdio svojim radom obnašajući istu dužnost i u proteklom mandatu. Garanciju napretka razvoja školstva i obrazovanja u gradu Rijeci, prema riječima Gradonačelnika, predstavlja novoizabrana članica Poglavarstva za to područje mr.sc. Edita Stilin. Ona je ravnateljica Doma učenika Sušak, članica je Povjerenstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izradu studije o osposobljavanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola, a 2003. godine je povodom Svjetskog dana učitelja primila priznanje Primorsko-goranske županije za najboljeg prosvjetnog djelatnika.

Za člana Poglavarstva zaduženog za područje kulture izabran je Bože Mimica, širim krugovima grada poznat kao kulturni djelatnik, dobitnik niza nagrada na polju izdavačke djelatnosti. Kao i u proteklom mandatu, na mjesto člana Poglavarstva zaduženog za područje sporta i tehničke kulture došao je Luciano Sušanj. Nepobitna je činjenica, kako kaže Obersnel, da je u protekle četiri godine učinjen pozitivni iskorak u sportu, a koji se odnosi i na velike investicije u izgradnju sportskih objekte. Stoga je sudjelovanje Luciana Sušnja u nastavku realizacije sportskih objekata opravdano budući da su s njime i započeti, zaključio je Obersnel. Mr.sc. Šime Jagičić izabran je za člana Poglavarstva zaduženog za područje financija. S obzirom da je dio karijere proveo na mjestu rukovoditelja velikih tvrtki, Hotelskog poduzeća Jadran Rijeka i Liburnija Riviera Hotela, njegov izbor garantira uspješno obnašanje dužnosti kao člana Poglavarstva, a svojim će se iskustvom u turizmu moći, po riječima Obersnela, dobro uklopiti u viziju razvoja grada Rijeke.

2. sjednica Gradskog vijeća lipanj 2005.

Za zamjenike gradonačelnika izabrani su Đani Poropat i dr. sc. Romana Jerković.

Zbog mirovanja mandata Vojka Obersnela na mjestu člana Gradskog vijeća, a s obzirom da je izabran na mjesto gradonačelnika a time i predsjednika Poglavarstva Grada Rijeke, na mjesto njegova zamjenika člana Gradskog vijeća stupio je Dinko Tamarut.

Pored zamjenika gradonačelnika i članova Poglavarstva, na sjednici su izabrani i članovi Odbora za Statut, Poslovnik i propise. Na mjesto predsjednika Odbora izabrana je Lidija Flas dipl.iur. (po prijedlogu SDP-a), iz reda članova Gradskog vijeća, za potpredsjednika Sanja Blatančić dipl. iur. (po prijedlogu SDP-a), iz reda stručnih djelatnika, dok su za članove Odbora izabrani Loris Rak dipl. iur., (po prijedlogu SDP-a), iz reda članova Gradskog vijeća, te Božo Vuletić dipl. oec. (po prijedlogu HDZ-a), i Nataša Juriša dipl iur., (po prijedlogu PGS-a), iz reda stručnih djelatnika.