Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2024. održat će se u nedjelju, 9. lipnja 2024.

Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Članovi u Europski parlament biraju se na neposrednim izborima, na temelju općeg, slobodnog i jednakoga biračkog prava s tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina.

Temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u Europski parlament bira se 12 članova iz Republike Hrvatske.

Raspisivanje izbora

Predsjednik Republike Hrvatske je 15. ožujka 2024. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Državno izborno povjerenstvo utvrdilo je redoslijed izbornih radnji i tijek rokova.

Uvid u registar birača

Zastupnike u Europski parlament biraju, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina života.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Birači mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Rok za podnošenje zahtjeva istječe u srijedu, 29. svibnja 2024. godine.

Birači s prebivalištem u Rijeci mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te prethodnu registraciju, u Uredu za opću upravu u Rijeci, Riva 10, soba 220 i 221 (II. kat, stubište B). Informacije se mogu dobiti na telefon 051/354-443 i 051/354-445 od 08,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adrese: registar.biraca@pgz.hr.

Dodatne informacije vezane uz registar birača mogu se naći na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

Gradsko izborno povjerenstvo

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva
Korzo 16, 3. kat soba 315
Brojevi telefona 209-568, 209 569
Mail: gip.rijeka@izbori.hr

Postupak kandidiranja

Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle 23. travnja 2024. do 24:00 sata.

Objava kandidacijskih lista

Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa, prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radioteleviziji te na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva objaviti zbirnu listu, dakle najkasnije 25. travnja 2024. do 24:00 sata.

Izborna promidžba

Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle 7. lipnja 2024. u 24:00 sata.

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja kandidacijskih lista, odnosno kandidata te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela traje od 8. lipnja 2024. u 00:00 sati do 9. lipnja 2024. u 19:00 sati.

Biračka mjesta

Županijska izborna povjerenstva odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba za svoje područje odredit će biračka mjesta odmah nakon raspisivanja izbora, a najkasnije dan nakon objave zbirne liste.

Biračka mjesta, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu, objavit će najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle 29. svibnja 2024. do 24:00 sata.

Izbor članova biračkih odbora

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 18 dana prije dana održavanja izbora, dakle 21. svibnja 2024. do 24:00 sata.

Županijska izborna povjerenstva, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba imenovat će biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle 24. svibnja 2024. do 24:00 sata.

Glasovanje

Glasovanje traje neprekidno 9. lipnja 2024. od 7:00 do 19:00 sati.

Birališta se zatvaraju u 19:00 sati, ali će se biračima koji su se zatekli u 19:00 sati na biralištu omogućiti glasovanje.

Utvrđivanje i objava rezultata izbora

Birački odbor u sjedištu diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izravno Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od zatvaranja birališta, dakle 11. lipnja 2024. do 19:00 sati.

Općinsko izborno povjerenstvo, odnosno gradsko izborno povjerenstvo dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom županijskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja birališta, dakle 10. lipnja 2024. do 13:00 sati.

Županijsko izborno povjerenstvo, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle 10. lipnja 2024. do 19:00 sati

Županijsko izborno povjerenstvo, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba, dostavit će izborne rezultate na svom području Državnom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom o svom radu na način i u roku koji će Državno izborno povjerenstvo utvrditi posebnom odlukom.

Državno izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima i odmah po utvrđenju ih objavljuje.

Sve informacije o Izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske nalaze se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.