Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u srijedu, 17. travnja.

Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Hrvatske održat će se u utorak, 16. travnja 2024. godine i u srijedu, 17. travnja 2024. godine.

U Hrvatski sabor bira se 151 zastupnik:

  • 140 zastupnika u Hrvatski sabor, ne računajući zastupnike nacionalnih manjina i zastupnike koje biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, bira se tako da se područje Republike Hrvatske podijeli na deset izbornih jedinica (od I. do X.) te se u svakoj izbornoj jedinici bira 14 zastupnika u Hrvatski sabor,
  • 3 zastupnika u Hrvatski sabor biraju birački koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj na temelju lista u posebnoj XI. izbornoj jedinici i
  • 8 zastupnika u Hrvatski sabor biraju pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u posebnoj XII. izbornoj jedinici koju čini područje Republike Hrvatske.

Izborne jedinice određene su Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 114/23 i 125/23).

Raspisivanje izbora

Predsjednik Republike Hrvatske je 15. ožujka 2024. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Državno izborno povjerenstvo utvrdilo je redoslijed izbornih radnji i tijek rokova.

Uvid u registar birača

Zastupnike u Hrvatski sabor biraju, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina života.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Birači mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Rok za podnošenje zahtjeva istječe u subotu, 6. travnja 2024. godine.

Birači s prebivalištem u Rijeci mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te prethodnu registraciju, u Uredu za opću upravu u Rijeci, Riva 10, soba 220 i 221 (II. kat, stubište B). Informacije se mogu dobiti na telefon 051/354-443 i 051/354-445 od 08,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adrese: registar.biraca@pgz.hr.

Dodatne informacije vezane uz registar birača mogu se naći na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

Gradsko izborno povjerenstvo

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva
Korzo 16, 3. kat soba 315
Brojevi telefona 209-568, 209 569
Mail: gip.rijeka@izbori.hr

Postupak kandidiranja

Prijedlozi lista u I.-XI. izbornoj jedinici, odnosno prijedlozi kandidata u XII. izbornoj jedinici moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle 29. ožujka 2024. do 24:00 sata.

Objava kandidacijskih lista

Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za predaju prijedloga lista prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radioteleviziji te na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva objaviti zbirne liste svih pravovaljana predloženih lista u I.-XI. izbornoj jedinici te zbirne liste svih pravovaljana predloženih kandidata u XII. izbornoj jedinici, dakle najkasnije 31. ožujka 2024. do 24:00 sata.

Izborna promidžba

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle 15. travnja 2024. u 24:00 sata.

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela traje

  • od 16. travnja 2024. u 00:00 sati
  • do 17. travnja 2024. u 19:00 sati

Biračka mjesta

Izborna povjerenstva izbornih jedinica na prijedlog općinskih i gradskih izbornih povjerenstava za područje Republike Hrvatske odredit će biračka mjesta odmah nakon raspisivanja izbora, a najkasnije dan nakon objave zbirnih lista.

Izborna povjerenstva izbornih jedinica objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinim biračkim mjestima najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle 6. travnja 2024. do 24:00 sata.

Na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva također se nalazi adresar biračkih mjesta te biračka mjesta s pripadajućim područjem, kao i tražilica biračkih mjesta.

Izbor članova biračkih odbora

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora, dakle 8. travnja 2024. do 24:00 sata.

Izborna povjerenstva izbornih jedinica na prijedlog općinskih i gradskih izbornih povjerenstava imenovat će biračke odbore najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora, dakle 11. travnja 2024. do 24:00 sata.

Osobe zainteresirane za sudjelovanje u radu biračkog odbora na mjestu predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkog odbora mogu se obratiti nadležnom općinskom, odnosno gradskom izbornom povjerenstvu. Osobe zainteresirane za sudjelovanje u radu biračkog odbora na mjestu člana ili zamjenika člana biračkog odbora mogu se obratiti političkim strankama.

Glasovanje

Glasovanje traje neprekidno 17. travnja 2024. od 7:00 do 19:00 sati.

Birališta se zatvaraju u 19:00 sati, ali će se biračima koji su se zatekli u 19:00 sati na biralištu omogućiti glasovanje.

Utvrđivanje i objava rezultata izbora

Birački odbor dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle 18. travnja 2024. do 7:00 sati.

Općinsko izborno povjerenstvo, odnosno gradsko izborno povjerenstvo dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izbornom povjerenstvu izborne jedinice, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja birališta, dakle 18. travnja 2024. do 13:00 sati.

Izborno povjerenstvo izborne jedinice zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, dakle 18. travnja 2024. do 19:00 sati.

Izborno povjerenstvo izborne jedinice dostavit će izborne rezultate na svom području Državnom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom o svom radu na način i u roku koji će Državno izborno povjerenstvo utvrditi posebnom odlukom.

Državno izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima i odmah po utvrđenju ih objavljuje.

Sve informacije o Izborima za zastupnike u Hrvatski sabor nalaze se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.