Vijeće MO Sveti Nikola pokrenulo javnu raspravu o prijedlogu projekta preregulacije Medovićeve i Meštrovićeve ulice iz dvosmjernog u jednosmjerno prometovanje.

Javna rasprava o prijedlogu projekta preregulacije Medovićeve i Meštrovićeve ulice iz dvosmjernog u jednosmjerno prometovanje provest će se u periodu od 1. listopada do 02. studenog 2019. godine.

Za  vrijeme  trajanja  javne  rasprave  za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi projekt na web stranicama mjesnog odbora Sveti Nikola te u prostoru mjesnog odbora Turnić (Franje Čandeka 36B, Rijeka) dana 16.listopada te 28. listopada 2019. godine, od 14 – 17 sati.

Tijekom trajanja Javne rasprave, upriličit će se javno izlaganje prijedloga projekta:

  • u utorak, 1. listopada 2019. godine u 18:00 sati,
  • u dvorani mjesnog odbora Turnić (Franje Čandeka 36B, Rijeka)

Ako u roku, određenom u objavi javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi ne dostave pisano očitovanje na prijedlog projekta preregulacije, smatra se da nemaju primjedbi.

Svi sudionici javne rasprave imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog projekta preregulacije, imaju pravo postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja i dobivati usmene odgovore, dati primjedbe i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi, u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku određenom  u objavi, zaključno do 2. studenog 2019. godine i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Prigovori, primjedbe i očitovanja mogu se dostaviti na sljedeće adrese:

Predsjednik VMO Sveti Nikola
Marin Barać

Tehnički opis

Prijedlog rješenja:

Skip to content