Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Na Javni poziv  mogu se javiti vlasnici stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice te vlasnici koji su već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine. Vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine podmirivat će se troškovi korištenja stambenih jedinica.

Cjelokupan Javni poziv s popisom potrebne dokumentacije i pripadajućim obrascima, dostupan je na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH na poveznici https://civilna-zastita.gov.hr/, na stranici Hrvatska za Ukrajinu https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/, a pristupiti mu se može i s portala Grada Rijeke https://www.rijeka.hr/

Građani za prijavu trebaju ispuniti obrazac Ponuda smještaja za raseljene osobe uz koji treba priložiti dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice.

Ispunjen obrazac s dokazom o vlasništvu stambene jedinice dostavlja se Stožeru civilne zaštite Grada Rijeke putem elektroničke pošte e-pisarnica@rijeka.hr te osobno ili poštom u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3. U pisarnici će potrebni obrasci biti dostupni i u tiskanom obliku.

Stožer civilne zaštite Grada Rijeke nakon provjere stambene jedinice građanima izdaje Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, odnosno potvrdu da stambena jedinica ispunjava uvjete koji su navedeni u Ponudi.

Ispunjeni Obrasci s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr.

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektroničke pošte Stožera civilne zaštite Grada Rijeke stozer.cz@rijeka.hr.

Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.