Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra Primorsko-goranske županije je u 2024. godini donijelo prijedloge granica lučkog područja luka posebne namjene za područje Grada Rijeke.

Riječ je o Prijedlogu granice lučkog područja luke posebne namjene sportske luke Grčevo i Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene sportske luke Kantrida.

KOLIKO TRAJE JAVNI UVID I KOME SE UPUĆUJU PRIMJEDBE?

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Županijskom povjerenstvu za granice pomorskog dobra Primorsko-goranske županije koje je dužno obraditi zaprimljene prijedloge i primjedbe i pripremiti izvješće o javnoj raspravi.

OSOBE ZA KONTAKT

Osobe za kontakt u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze vezano uz predmetno su: Dijana Vračar, 351-961, e-mail: dijana.vracar@pqz.hr i Igor Lesica, 351-962, e-mail: igor.lesica@pgz.hr.