Na press konferenciji održanoj u Gradskoj upravi najavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova poticane stanogradnje koji će biti objavljen u utorak 30. rujna 2003. u Novom listu.

Poziv će također biti istaknut u Mjesnim Odborima, na porti Grada Rijeke kao i na Web stranici Grada Rijeke, a u njemu će biti navedeni uvjeti kao i popis dokumentacije koja se mora priložiti uz zahtjev.

Na konferenciji za novinare kojoj su nazočili voditelj prodaje stanova Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, gosp. Hrvoje Bujas, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav gđa Irena Miličević, ravnateljica Direkcije stambeni poslovi pri Odjelu gradske uprave za komunalni sustav gđa Denis Šore te voditeljica zagrebačke podružnice Splitske banke, gđa Mirjana Ercegović predstavljeni su uvjeti Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova u stambenim zgradama Srdoči – I faza iz Programa društveno poticane stanogradnje.

Prospekti stambenih zgrada biti će dostupni na portama Grada Rijeke kao i u Mjesnim odborima. Zahtjevi za kupnju stanova podnosit će se isključivo na obrascu formulara kojeg će se uz ostale obrasce moći preuzeti na šalteru broj 12, u šalter sali Grada Rijeke i to već od 01. listopada 2003. od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi će se moći podnositi od 06. do zaključno 17. listopada 2003. od 9,00 do 14,00 sati u šalter sali Grada Rijeke, osobno ili putem pošte na adresu Grada Rijeke Titov trg 3.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev moći će se predati u ovjerenoj preslici ili u originalu na uvid, s tim da će se ista kopirati prilikom predaje zahtjeva u Gradu Rijeci. Za nepotpune zahtjeve odredeđen je rok za nadopunu i to 10 dana od dana predaje.

Na lokaciji u Srdočima u izgradnji je ukupno ima 114 stanova, od toga:

  • 1-sobni stan, površine od 50,48 m2 do 51,22 m²….ukupno 15 stanova,
  • 1.5-sobni stan, površine od 57,18 m2 do 58,04 m²..ukupno 28 stanova,
  • 2-sobni stan, površine od 64,29 m2 do 65,29 m²…. ukupno 30 stanova,
  • 2.5-sobni stan, površine od 71.78 m2 do 73,17 m²..ukupno 18 stanova,
  • 3-sobni stan, površine od 83,23 m2 do 85,83 m²…. ukupno 18 stanova,
  • 3.5-sobni stan, površine od 91 ,44 m2 do 94,07 m².. ukupno 5 stanova.

Građani će moći podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana, struktura i veličina stana za koji se zahtjev podnosi nije ograničena, ali će u zahtjevu obavezno naznačiti strukturu stana za koji se zahtjev podnosi, s obzirom na to da će se formirati 6 Listi prvenstva potencijalnih kupaca prema strukturi stanova. Temeljem obrade svih zahtjeva, Povjerenstvo koje provodi postupak formirat će Prijedlog Listi prvenstva, koje će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Rijeke na Titovom trgu 3,

Podnositelji zahtjeva moći će izjaviti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje u roku od 8 dana od objave Prijedloga Liste. Prigovore će rješavati Poglavarstvo Grada Rijeke, a po obradi istih Povjerenstvo će utvrditi Konačne liste prvenstva, koje će se dostaviti Splitskoj banci radi ocjene platežne sposobnosti potencijalnih kupaca.

Prema riječima Irene Miličević na zgradi 3P upravo se postavlja krovna konstrukcija, a na 2P i 3 P se radi na temeljima. Uporedo se i izgrađuje infrastuktura i parkiralište za 80-tak vozila. Stanovi će imati vlastiti vodomjer i kalorimetar za mjerenje utroška toplinske energije. Svi bi radovi trebali biti gotovi u lipnju 2004.g. a novi će se stanari useliti do rujna kada bude gotova sva infrastruktura. Grad Rijeka sudjeluje sa 168 Eur-a po m² stana, što će ukupno iznositi oko 1,2 mil. eura za svu stambenu površinu.

Miličević je najavila i izgradnju još 100 stanova iduće godine koje će otkupiti Grad i time riješiti Gradsku listu temeljem Odluke o davanju stanova u najam.