Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini prema kojem je za područje Mjesnog odbora Školjić previđeno 81.000,00 kuna. Za koje prioritete su raspodređene sredstva i u kojem iznosu, možete pogledati u nastavku ovog članka.

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini.

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini, opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana komunalnih prioriteta.

Za Mjesni odbor Školjić utvrđeni su komunalni prioriteti i visina potrebnih financijskih sredstava u iznosu od 81.000,00 kn za realizaciju u 2016. godini.

Lista komunalnih prioriteta nastala je na osnovu prijedloga VMO Školjić i po postupku usuglašavanja s Gradom Rijekom – Odjelom gradske uprave za komunalni sustav.

U priloženom dokumentu možete vidjeti listu komunalnih prioriteta za 2016. godinu zajedno s planiranim iznosima po pojedinom prioritetu.

(RB)