Komunalni i prometni redari su u protekloj godini proveli velik broj nadzora na uvođenju reda na javnim površinama i u prometu.

Zakonom je komunalnom redarstvu određen velik broj zaduženja

Komunalni redari obavljaju nadzore na temelju 21 propisa – od temeljne odluke o komunalnom redu preko nadzora držanja kućnih ljubimaca i korištenja javnih površina za postavu montažnih objekata i terasa do nadzora koji se odnose na prekomjernu buku na ugostiteljskim terasama i utvrđivanje oštećenja nerazvrstanih cesta.

Protekle je godine donesena nova gradska Odluka o komunalnom redu, koja je, između ostaloga, donijela jasnije određenje poslova i ovlasti komunalnih redara te proširila provođenje mjera komunalnog reda i na zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za gospodarske i druge svrhe, javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine namijenjene za parkiranje vozila.

Najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina odlaganjem predmeta, u prvom redu komunalnog otpad i tehnički neispravnih, odnosno neregistriranih i napuštenih vozila, a onda i građevinskog materijala ili drva. Od registriranih 4.388 predmeta, po nalogu komunalnih redara stranke su postupile u 3.405 slučaja, dok su preostali predmeti u tijeku.

Tijekom godine komunalni redari izvršili su 7046 kontrola, dakle značajno više nego što su izrekli kazni. Naime, represivne se mjere poduzimaju tek ukoliko građani ne postupaju po nalogu komunalnog redara ili ne plate izrečenu mandatnu kaznu.

Više od petsto kontrola nadzora uvjeta držanja kućnih ljubimaca

Izmjenama gradske odluke, jasnije su propisane ovlasti komunalnih redara kod nadzora temeljem odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca. Također, izmjenama odluke propisana je zabrana držanja pasa stalno vezanih ili njihovog držanja u prostorima za odvojeno držanja pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

Tijekom 2019. godine izvršeno je 67 kontrola pasa radi provjere njihovog mikročipiranja. U postupku nadzora uvjeta držanja kućnih ljubimaca u 2019. godini izvršeno je 538 kontrola, a najveći broj kontrola odnosi se na držanje pasa i njihovo izvođenje na javne površine, držanje životinja u neodgovarajućim uvjetima te lajanje pasa.

Takvu kontrolu, pored velikog broja registriranih pasa u gradu Rijeci (oko 9000 pasa), otežava i činjenica da vlasnici sa psom zatečeni u prekršaju na zelenoj i drugoj javnoj površini najčešće komunalnom redaru ne žele dati podatke, često su arogantni i nasilni prema redaru te napuštaju mjesto prekršaja, pa je utvrđivanje identiteta počinitelja gotovo nemoguće bez suradnje policijskih službenika. S tim u vezi, Direkcija za komunalno redarstvo vrši pojačan nadzor, sukladno mjesečnom planu vršenja nadzora na više od pedeset prioritetnih lokacija (parkovi, dječja igrališta, pješačke zone, okoliši škola i dječjih vrtića i slično).

Temeljni posao komunalnog redara je briga o komunalnom neredu

Temeljni posao komunalnog redara je briga o komunalnom neredu

Kontrole postave ugostiteljskih terasa i oštećenja nerazvrstanih cesta

Tijekom 2019. godine izvršena je 919 kontrola korištenja javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa, kiosaka, montažnih objekata, štandova, kao i reklamnih i oglasnih predmeta. Također, izvršeno je 16 kontrola te izdano 10 usmenih upozorenja prekršiteljima radi obveznog poštivanje propisa o zaštiti od buke na ugostiteljskim terasama.

Što se tiče oštećenja nerazvrstanih cesta, tijekom 2019. godine komunalno redarstvo evidentiralo je 1256 predmeta, prilikom redovne kontrole ili temeljem prijava građana, mjesnih odbora ili drugih službi. Radi se o oštećenjima, ponajviše oštećenja kolnika u vidu udarnih rupa, usisa, oštećenja prekopa kojima je istekao garantni rok, oštećenja prometne opreme (stupića, vertikalne i horizontalne signalizacije), oštećenja poklopaca šahti i oštećenja rasvjete. O svim oštećenjima obaviještene su nadležne službe održavanja te im je naložena njihova sanacija, što je i učinjeno.

Komunalno redarstvo je zaduženo i za dio poslova građevinske inspekcije te je izvršilo 83 kontrole. Izvršen je i nadzor nad radom svih komunalnih društava i dodijeljenih koncesija.

Prometno redarstvo u 2019. godini izdalo rekordan broj mjera

Tijekom 2019. godine prometno redarstvo ostvarilo je rekordan broj mjera na terenu što je rezultat popune svih sistematiziranih mjesta prometnih redara te uvođenja sustava automatskog video nadzora vozila na pet lokacija u užem centru grada.

Protekle godine prometni redari su na terenu izdali ukupno 26.723 mjere protiv vozača koji su nepropisno parkirali ili zaustavili vozila, od čega se 85% posto odnosi na kažnjavanje, a 15% na upozoravanje počinitelja prekršaja. U odnosu na 2018. izdano je 24% više obavijesti o učinjenom prekršaju.

Vozači su najčešće kažnjavani za nepropisno zaustavljanje i parkiranje (u što ulazi i parkiranje teretnih vozila na mjestima rezerviranim za opskrbu dulje od vremenskog ograničenja), parkiranje osobnih vozila na dostavnim mjestima, parkiranje vozila na nogostupu, pješačkom prijelazu, mjestima rezerviranim za vozila osoba s invaliditetom te na autobusnom stajalištu.

Također, izdano je i 7.340 naredbi za premještanje vozila putem specijalizirane “pauk” službe. Postoji i problem zakonske nemogućnosti premještanja osobnih vozila sa mjesta rezerviranih za dostavna vozila. Takvo parkiranje je kažnjivo, no nema uvjeta za premještanje pa mjesto nakon izdane mjere ostaje i dalje zauzeto.

Prometni redari su obavljaju i poslove fizičke regulacije prometa prilikom različitih manifestacija.

Opravdanost uvođenja automatskog nadzora nepropisno zaustavljenih vozila

Tijekom 2019. godine Grad Rijeka je uveo sustav automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila. Sustav je započeo sa radom koncem lipnja te je isprva imao isključivo upozoravajuću funkciju, a samo sankcioniranje je započeto sredinom kolovoza.

Radi se o jedinstvenom rješenju kojim se upotrebom tehničkih pomagala – kamere bilježe potencijalne situacije vozila u prekršaju. Sustav radi na način da fotografira vozilo koje se parkira unutar programski predefiniranih točaka, odnosno na mjestu prekršaja. Pohranjuje pet fotografija (početnu, završnu, kontrolnu, situacijsku te fotografiju registarske oznake). Pomoću ANPR (Automatic Number Plate Recognition) rješenja automatski se očitava registarska oznaka te se podaci računalnim putem dostavljaju prometnom redaru na verifikaciju. Redar odlučuje radi li se o prekršaju. Primjerice, sustav ne može odrediti radi li se o dostavnom vozilu na mjestu za dostavu ili vozilu javnog gradskog prijevoza na autobusnom stajalištu.

Kamere su postavljene na najfrekventnijim lokacijama u gradu koje bilježe najveći broj prekršaja – na križanju ulice Riva i Splitske ulice, na križanju ulice Riva Boduli i ulica Riva te lvana Zajca, u Ulici lvana Zajca (kod HNK lvan pl. Zajc), u Ulici Fiumara te u Adamićevoj ulici (u blizini Jadranskog trga). U perspektivi je uvođenje novih sustava na određene kritične točke.

Od uvođenja sustava do kraja 2019. godine utvrđeno je 4.898 prekršaja. Osim represivnog učinka svakako se mogu primijetiti i pomaci u ponašanju vozača. Vrlo rijetko se može uočiti parkirano osobno vozilo na traci namijenjenoj za vozila javnog gradskog prijevoza kao i na samom autobusnom stajalištu na Ulici Fiumara i Adamićevoj ulici. Također, na mjestima opskrbe vozači se u većoj mjeri drže propisanog vremenskog ograničenja čime je i povećana dostupnost tih mjesta.

Naplata novčanih kazni

Tijekom 2019. temeljem izdanih mandatnih kazni zbog prekršaja samo iz Odluke o komunalnom redu uplaćeno je ukupno 12.970,00 kuna u korist gradskog proračuna.

U protekloj godini prometni redari izdali su kazne u iznosu od 10,8 milijuna kuna, što je 3,7 milijuna kuna više u odnosu na 2018. godinu. Financijsko zaduženje je znatno poraslo zbog povećanog broja djelatnika i uvođenja automatskog video nadzora nepropisnog zaustavljanja vozila. Od ukupno izdanih kazni, počinitelji prekršaja u 2019. godini uplatili su iznos od gotovo 4,2 milijuna kuna.

Kako rade komunalni i prometni redari?

U sklopu komunalnog redarstva ustrojen je i Dežurni centar kojem građani svakodnevno, od 0 – 24 sata mogu na besplatni broj telefona 0800 51 00 prijaviti komunalni nered. Zaprimljene prijave prosljeđuju se nadležnim službama na daljnje postupanje.

Od 17 komunalnih redara, 13 redara je raspoređeno na području grada Rijeke na način da nadziru područje 34 mjesna odbora, jedan je zadužen za kontakt sa stranama u dežurnom centru, a ostala tri su specijalizirana za neki od velikog broja propisa za koji su zaduženi komunalni redari.

Rad prometnih redara odvija se u dvije smjene od 06:30 sati ujutro do 13:30 sati i od 13:00 sati do 20:00 sati uvečer. Prije izlaska na teren svaki redar dobiva pisani radni nalog sa hodogramom kretanja i jasno propisanim ulicama na kojima se obavlja nadzor. Osim navedenog, redari izlaze na niz dislociranih točaka po pozivima na besplatni dežurni telefon 0800 5101 za prijave građana o hitnim situacijama poput zatvaranja vozila, onemogućavanja ulaska/izlaska u dvorište ili garažu ili protupravnog korištenja mjesta za vozila osoba s invaliditetom.