U utorak, 31. siječnja u Hotelu Bonavia u organizaciji Grada Rijeke i Udruge Terra održat će se završna konferencija EU projekta MentoRi pod nazivom „Izazovi pružanja zdravstveno-socijalnih usluga ranjivim skupinama našeg društva“.

Projekt „MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina“ provodi Grad Rijeka u partnerstvu s udrugom Terra u razdoblju od 15. veljače 2021. do 15. veljače 2023. godine. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

O konferenciji

Program konferencije sadržava predavanja i plenarne rasprave u okviru kojih će sudionici moći aktivno participirati u radu same konferencije. Cilj konferencije je sa stručnog aspekta saznati stanje i izazove u gradu Rijeci i okolici u području pružanja socijalnih usluga osobama u riziku od socijalne isključenosti, s glavnim osvrtom na djecu i mlade (prvi dio konferencije) i osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu (drugi dio konferencije).

Konferencija će se održati 31. siječnja 2023. godine u terminu od 9 do 16 sati u hotelu Bonavia u Rijeci.

Kome je konferencija namijenjena?

Konferencija je namijenjena svim stručnjacima te svima onima koji se u svome profesionalnom djelovanju bave pružanjem zdravstvenih i/ili socijalnih usluga ranjivim skupinama društva.

Događaj će biti bodovan od strane relevantnih stručnih komora.

Prijave za sudjelovanje na konferenciji

Prijave za sudjelovanje su omogućene putem online prijavnice.

Moguće je izabrati uživo ili online sudjelovanje na konferenciji.

Broj sudionika je ograničen. Prijave sudionika otvorene su do 25. siječnja 2023. ili do popunjenja kapaciteta.

Za sudjelovanje na ovom događanju nije predviđena kotizacija.

Za sudionike konferencije osigurani su ručak i osvježenja.

Svi sudionici koji se odluče za online sudjelovanje na konferenciji dobiti će na e-mail poveznicu za spajanje na Zoom.

Kontakt za više informacija

E-mail: info@udrugaterra.hr
Telefon: +385 51 337 400Europski socijalni fond