Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, donijelo je Odluku o financiranju 5 projekata s područja Urbane aglomeracije Rijeka ukupnog  maksimalnog iznosa prihvatljivih troškova  11.318.937,74 kuna, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, objavilo je dana 16.12.2020. prvu Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ koji se provodi u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije“. Odlukom o financiranju poduprijeti će se projekti kojima je cilj povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Odlukom o financiranju poduprijet će se projekti kojima je cilj povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Odluka o financiranju uključuje i 5 projekata s područja Urbane aglomeracije Rijeka i to za sljedeće članice:  Grad Rijeku, Grad Kastav, Grad Opatiju, Općinu Kostrena i Općinu Viškovo maksimalnog iznosa  prihvatljivih troškova od ukupno 11.318.937,74 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Riječ je o projektima s područja Urbane aglomeracije Rijeka:

  1. MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina – Grad Rijeka i partner Udruga Terra – maksimalan iznos prihvatljivih troškova –1.823.688,00 Kn
  2. Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području Urbane aglomeracije Rijeka – Grad Kastav i partneri Savez inovatora Primorsko-goranske županije te Klub inovatora Kastav – maksimalan iznos prihvatljivih troškova 2.042.210,26 Kn
  3. Opatijski kutak za inkluziju – Grad Opatija i partner Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije- maksimalan iznos prihvatljivih troškova  2.212.704,90 Kn
  4. Stori po soju – Općina Kostrena i partneri Grad Kraljevica, Grad Rijeka te Centar kulture Kostrena- maksimalan iznos prihvatljivih troškova 2.770.380,00 Kn
  5. Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa – za sretnije djetinjstvo – Općina Viškovo te partneri Grad Kastav i Dječji vrtić Zlatna Ribica (Kostrena) – 2.469.954,58 Kn

Odluka o financiranju za projekte s područja Urbane aglomeracije Rijeka javno je dostupna na web stranici Europskog socijalnog fonda.

Europski socijalni fond