U Gradskoj vijećnici održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke na kojoj su svečanu prisegu položili novi gradski vijećnici. Za predsjednicu Gradskog vijeća jednoglasno je izabrana Dorotea Pešić-Bukovac (IDS), dok su za potpredsjednike izabrani Hrvoje Burić (HDZ) te iz reda pripadnika nacionalnih manjina Čedomir Salević (SDP).

Odluku o sazivanju konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća donijela je Vlada RH

Po ovlaštenju Središnjeg državnog ureda za upravu sjednicom je presjedala Vera Pajalić, predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Konstituirajuća sjednica započela je izborom i izvješćem Mandatne komisije o rezultatima i tijeku lokalnih izbora, kojeg je podnijela predsjednica komisije Sandra Krpan.

Potom je uslijedio i svečani dio sjednice na kojem su članovi Gradskog vijeća, sukladno Statutu Grada Rijeke, izrekli prisegu te potpisali tekst svečane prisege. Do konstituiranja Vijeća, odnosno izbora predsjednice Vijeća i njezinih potpredsjednika sjednicu je vodila vijećnica Ana Komparić Devčić. Svečanu prisegu položila su nova 34 gradska vijećnika, budući da sjednici nije nazočio vijećnik Ivan Kirin.

Gradsko vijeće u ovom sazivu brojat će 35 članova. Na provedenim izborima u Gradom vijeću osigurana je odgovarajuća zastupljenost pripadnika talijanske i srpske nacionalne manjine.

Konstituirajuca sjednica

Konstituirajuća sjednica

U novo Gradsko vijeće izabrani su: Ivan Bogdanić, Teo Božanić, Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, Vesna Buterin, Ernest Cukrov, Ljiljana Cvjetović, Snježana Čop, Livio Defranza, Ivan Ivaniš, Nikola Ivaniš, Sanjin Kajba, Petra Karanikić, Ivan Kirin. Ana Komparić Devčić, Milena Kraljević, Sandra Krpan, Sanjin Kuljanić, Bojan Kurelić, Ida Mahmutefendić, Ljiljana Mihić, Nikolina Milčić, Duško Milovanović, Danijel Paliska, Dorotea Pešić- Bukovac, Gordana Petrović, Vuk Prica, Vedran Sabljak, Čedomir Salević, Predrag Šustar, Danko Švorinić, Ana Trošelj, Walter Volk, Lucian Vukelić i Davor Zubović.

U nastavku sjednice, iz redova članova Vijeća i iz reda predstavnika političkih stranaka zastupljenih u vijeću izabran je Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja. Na čelu Odbora je Ivan Ivaniš (SDP), potpredsjednik je Andrej Poropat (HNS), a članovi su Davor Zubović (HSU), Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti- stranka rada) i Lucian Vukelić (HDZ).

Dorotea Pešić Bukovac, Konstituirajuca sjednica

Za predsjednicu Gradskog vijeća jednoglasno je izabrana Dorotea Pešić-Bukovac

Za predsjednicu Gradskog vijeća jednoglasno je izabrana Dorotea Pešić-Bukovac (IDS), kao i potpredsjednici Hrvoje Burić (HDZ) i Čedomir Salević (SDP) iz reda nacionalnih manjina (srpska nacionalna manjina).
Pešić-Bukovac se zahvalila na ukazanom povjerenju, izrazivši uvjerenje kako će Vijeće tijekom četverogodišnjeg mandata uspješno donositi odluke. Predsjednica Gradskog vijeća ujedno je čestitala na izboru gradonačelniku Vojku Obersnelu i njegovim zamjenicima, Marku Filipoviću i Miroslavu Matešiću koji su na lokalnim izborima izabrani neposredno.

Također, izabrani su i članovi Odbora za statut, Poslovnik i propise, kojim će presjedati Ida Mahmutefendić (SDP). Za dopredsjednika ovog Odbora izabran je Oskar Skerbec (IDS), a članovi su Lidija Flas (SDP), Ana Trošelj (PGS) i Branko Rađa.(HDZ).

„Bilo bi mi jako drago da ovoliko suglasja koliko ga je bilo danas bude i na svim idućim sjednicama Gradskog vijeća, iako sam svjestan toga da je to rijetka prilika, kao i to da sjednica počne bez Aktualnog sata. No, to je sastavni dio političke borbe u Gradskom vijeću. Onima koji su prvi put izabrani u Gradsko vijeće poručio bih da u svim zahtjevima i pokretanju inicijativa uvijek mogu računati na potporu gradske uprave i njenih stručnih tijela. Ova gradska uprava je uprava Gradskog vijeća i svih građana ovoga Grada i uvijek će svima biti na raspolaganju, neovisno o tomu što sam na njenom čelu ja kao pripadnik jedne političke opcije koja nije svima simpatična“, poručio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel čestitajući predsjednici Gradskog vijeća, njenim zamjenicima i svim izabranim članovima.

Marko Filipović, Vojko Obersnel i Miroslav Matešić

Marko Filipović, Vojko Obersnel i Miroslav Matešić

Gradonačelnik Obersnel naglasio je kako će se truditi da gradska uprava i dalje bude servis građana i transparentna kao što je bila i do sada, pozivajući ujedno sve vijećnike da te njene karakteristike maksimalno koriste, vodeći brigu prvenstveno o interesima građana Rijeke. „Pred nama je opterećujući period, zbog gospodarske krize još uvijek prisutne u Hrvatskoj i europskom okruženju. Za manje od mjesec dana Hrvatska ulazi u Europsku uniju, a o našem zajedničkom radu ovisi hoćemo li to iskoristiti na najbolji mogući način“, kazao je gradonačelnik. Tomu je dodao da je sa suradnicima upravo krenuo u izradu Strategije razvoja Rijeke u narednom sedmogodišnjem razdoblju, baziranu na europskoj strategiji Europa 2020. Uskoro će ta Strategija biti dostupna za širu raspravu u koju se trebaju uključiti građani i gospodarstvenici. Nakon šire rasprave ta će Strategija biti predložena i Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje i tek tada će postati službeni dokument za naredno razdoblje. Najavljujući da, na tragu razgovora o Rijeci, namjerava voditi raspravu o Strategiji i nizu drugih dokumenata od interesa šire zajednice, Obersnel je kazao da očekuje potporu vijećnika u takvom načinu rada i konstruktivne rasprave, neovisno o tome hoće li se slagati ili ne. Riječki gradonačelnik kazao je da je osnovna zadaća i izvršne i predstavničke vlasti voditi brigu o građanima, razvoju grada i okruženja i tomu dati svoj doprinos.