Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel dao je prethodnu suglasnost KD Vodovodu i kanalizaciji na novi cjenik vodoopskrbe i odvodnje, kojim je predložena je korekcija cijene vodnih usluga i koji bi trebao vrijediti od 1. srpnja. Novi cjenik proizašao je iz potrebe usklađivanja s novim zakonom, a donesen je s ciljem omogućavanja normalnog funkcioniranja sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Novim cjenikom uvodi se fiksni i osnovni (varijabilni) dio cijene, s time da fiksni dio usluge javne vodoopskrbe i odvodnje plaćaju svi korisnici u istom iznosu, od 10,65 kuna mjesečno, odnosno 13,10 kuna s PDV-om, dok varijabilni dio cijene ovisi o količini isporučene vode. Kako je pojasnio direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Željko Mažar, ne radi se o nikakvom novom nametu, jer su i do sada ti troškovi bili sadržani u cijeni vode i odvodnje, a sada se samo zasebno iskazuju.

Osim uvođenja fiksnog dijela cijene, u odnosu na cjenik iz 2009. godine, utvrđene su i nove osnovne cijene vode. Cijena usluge vode za stambene i ostale prostore umjesto dosadašnjih 3,24 kune iznosit će 3,81 kn/m³, cijena vode za poslovne prostorije umjesto dosadašnjih 5,74 kn/m³ iznosit će 6,75 kn/m³, dok će se cijena vode za ostale isporučitelje, odnosno druga komunalna društva koja od ViK-a kupuju vodu povećati s 3,91 na 4,60 kn/m³.

Izjednačavanje vlasnika septičkih jama s korisnicima spojenima na sustav javne odvodnje
Istovremeno, cijena skupljanja otpadne vode za stambene prostore, zbog uvođenja posebne cijene pročišćavanja, prostorije smanjena je 1,58 na 1,54 kn/m³, a za poslovne prostorije sa 4,38 na 4,27 kn/m³. Za sve korisnike javne odvodnje, uključujući i vlasnike septičkih jama, uvedena je jedinstvena cijena pročišćavanja od 0,54 kn/m³. Budući da su novim Zakonom o vodama sabirne i septičke jame postale sastavni dio sustava javne odvodnje, prvi puta se usluga pražnjenja njihova sadržaja pruža pod istim uvjetima odnosno po istoj cijeni kao i ostalim korisnicima koji su spojeni na sustav javne odvodnje. Na ovaj način vlasnicima septičkih i sabirnih jama omogućeno je kontinuirano plaćanje usluge odvodnje bez dodatne usluge naplate crpljenja i odvoza njihovog sadržaja, koja je do sada za područje Rijeke iznosila 51,18 kn/m³. Mažar je naveo primjer kuće u Ulici Blažićevo, koja je za pražnjenje 225 m³ platila 11.500 kuna bez PDV-a, a po novom sustavu ti bi građani platili samo 603 bez PDV-a kune za pražnjenje, dok bi ukupni račun za sve vodne usluge iznosio svega 3000 kn.

55. gradonačelnikov kolegij srpanj 2011.

“Ukupna varijabilna cijena vodnih usluga za građane, koja je do sada 4,82 kn/m³, prema novom cjeniku iznosila bi 5,89 kuna, uključujući cijenu vode, odvodnje i pročišćavanja. Ako na tu cijenu obračunamo PDV, naknade hrvatskim vodama i naknadu za razvoj, onda će građanin umjesto 9,89 kuna plaćati 10,80 kuna. Nove će cijene različito utjecati na račune domaćinstava, koji će se, ovisno o broju članova domaćinstva i potrošnji, povećati od 13 do 40 kuna. Za poslovne prostorije ukupna varijabilna cijena, sa svim naknadama i PDV-om promijenjena je sa 16,97 na 18,74 kn/m³,” kazao je Mažar.

Kako je istaknuto na kolegiju, s obzirom na drastičnu promjenu u uvjetima poslovanja, odnosno pad u prodaji vode i zbrinjavanju otpadnih voda, uz zadržavanje troškova poslovanja na najnižim razinama koje sa sobom donosi povećanje dužine i broja objekata komunalnih vodnih građevina, nove cijene minimalno su povećane kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje otpadnih voda te zadržao postojeća razina kvalitete.

“Ovo je jedna od najtežih odluka koju sam bio prisiljen donijeti. Najmanje što mogu učiniti je javno se ispričati svim korisnicima zbog novih cijena i zamoliti za razumijevanje zbog predložene odluke, za koju sam spreman snositi i osobnu odgovornost ukoliko to članovi Skupštine to od mene zatraže,” kazao je Mažar.

Uvažavajući činjenicu promijenjenih uvjeta poslovanja i nužnost očuvanja funkcioniranja složenog i skupog sustava vodoopskrbe i odvodnje, kao i važnost osiguranja normalne opskrbe vodom i sustava odvodnje, gradonačelnik Obersnel dao je suglasnost na novi cjenik. Iako zakon predviđa da socijalno ugroženi građani plaćaju 60% cijene usluge, Grad Rijeka će s KD ViK-om sklopiti ugovor temeljem kojeg će socijalno ugroženi i dalje imati mogućnost koristiti 5 m³ vode mjesečno po članu domaćinstva bez naknade. Konačnu odluku o cjeniku dat će Vijeće za vodne usluge.

55. gradonačelnikov kolegij srpanj 2011.

Stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zanimanja
Grad Rijeka će šestu godinu zaredom osigurati 40% jednogodišnje stipendije za 16 učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, za što će se u proračunu osigurati 56.320,00 kn. Projekt vodi Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, a u 2011./2012. godini će se, uz nastavak stipendiranja učenika koji su u dosadašnjem školovanju za deficitarna zanimanja pokazali uspjeh, biti stipendirani i novoupisani učenici koji će se obrazovati za zanimanja: kuhar, konobar, slastičar, bravar, strojobravar, stolar, zidar, soboslikar-ličilac, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, elektroinstalater, brodski mehaničar i plinoinstalater.

Sufinanciranje projekta “Internet razmjena školskih knjiga”
Grad Rijeka će s 10 tisuća kuna poduprijeti projekt “Internet razmjena školskih knjiga”.

Skip to content