Od 27. svibnja 2020. godine ponovno je moguće privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave.

Korištenje prostora je omogućeno postojećim (dosadašnjim) korisnicima na način i pod uvjetima određenim Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke.

Dnevno je dopušteno održavanje samo jedne sjednice, sastanka ili aktivnosti u vremenu od 17 do 20 sati.

Sukladno Preporukama i uputama o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih za bolest COVID 19. od 24. travnja 2020. i drugim preporukama HZJZ, prilikom korištenja prostora potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. u prostoru može boraviti 1 (jedna) osoba na 5 m², ali maksimalno 40 sudionika neovisno o površini
 2. korisnik prostora u zahtjevu za privremeno korištenje prostora mora navesti očekivani broj prisutnih (u rubrici: Napomena korisnika),
 3. u prostoru se mora održavati fizička udaljenost između prisutnih od 2 metra u svim smjerovima, odnosno 4 metra za probe zborova i drugih korisnika koje uključuju pjevanje,
 4. tajnik je obvezan na ulazu u poslovni prostor jasno istaknuti obavijest o obvezi održavanja razmaka,
 5. boravak u prostoru potrebno je skratiti maksimalno koliko god je to moguće, a najviše 60 minuta po sastanku,
 6. preporuča se nošenje zaštitnih maski,
 7. korisnik prostora dužan je za prisutne osigurati sredstva za dezinfekciju ruku (dispenzer),
 8. korisnik prostora dužan je osigurati vrećice za odlaganje otpada te iste iznijeti iz prostora,
 9. korisnik prostora dužan je dezinficirati prostor nakon korištenja (površine koje su se dodirivale: kvake, stolovi, stolice, pod),
 10. korištenje sanitarnih prostorija nije dopušteno, osim u objektima u kojima postoje dva ili više sanitarna čvora, koji je korisnik dužan dezinficirati nakon korištenja,
 11. korisnik prostora dužan je voditi i čuvati evidenciju prisutnih koja sadrži najmanje sljedeće podatke: mjesto i vrijeme održavanja sastanka te ime i prezime, adresu i broj telefona svih prisutnih.