Počevši od 16. rujna 2020. prestaju važiti ranije upute te se održavanje redovnih sjednica vijeća mjesnih odbora i privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave, svim postojećim (dosadašnjim) korisnicima na način i pod uvjetima određenim Odlukom odnosno sukladno Zaključku gradonačelnika, uređuje kako slijedi:

Dnevno je dopušteno održavanje samo jedne (1) sjednice, sastanka ili aktivnosti u vremenu od 17 do 22 sata.

Sukladno Uputama i preporukama za okupljanja HZJZ-a od 10. srpnja i drugim preporukama HZJZ, prilikom korištenja prostora potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. u prostoru može boraviti 1 (jedna) osoba na 4 m², ali maksimalno 100 sudionika neovisno o površini
 2. korisnik prostora u zahtjevu za privremeno korištenje prostora mora navesti očekivani broj prisutnih (u rubrici: Napomena korisnika)
 3. u prostoru se mora održavati fizička udaljenost između prisutnih od 1,5 metra u svim smjerovima, odnosno 2 metra kod izvođača pjevačkih dionica i glazbenika
 4. u slučaju scenskih izvedbi preporučuje se razmak od 4 metra između posjetitelja i izvođača
 5. tajnik je obvezan na ulazu u poslovni prostor jasno istaknuti obavijest o obvezi održavanja razmaka
 6. boravak u prostoru potrebno je skratiti do najviše 120 minuta (2 sata) po sastanku / okupljanju
 7. preporuča se korištenje zaštitnih maski
 8. korisnik prostora dužan je za prisutne osigurati sredstva za dezinfekciju ruku (dispenzer)
 9. korisnik prostora dužan je osigurati vrećice za odlaganje otpada te iste iznijeti iz prostora
 10. korisnik prostora dužan je dezinficirati prostor nakon korištenja (površine koje su se dodirivale: kvake, stolovi, stolice, pod)
 11. korištenje sanitarnih prostorija nije dopušteno, osim u objektima u kojima postoje dva ili više sanitarna čvora, koji je korisnik dužan dezinficirati nakon korištenja
 12. korisnik prostora dužan je voditi i čuvati evidenciju prisutnih koja sadrži najmanje sljedeće podatke: mjesto i vrijeme održavanja sastanka te ime i prezime, adresu i broj telefona svih prisutnih
 13. korisnik prostora dužan je poštivati sve ostale važeće opće i posebne preporuke HZJZ-a za sprečavanje zaraze COVID-19.