Tijekom dva tjedna trajanja ljetne škole polaznici iz Hrvatske, Kine, Rusije, Čilea, Mađarske, Njemačke, Italije i Tajvana istraživat će mogućnosti inovativne interpretacije školskog broda “Galeb” i Palače Šećerane, dva reprezentativna objekta riječke industrijske baštine, koji su upravo u procesu prenamjene.

Ljetnu školu inovativne interpretacije industrijske baštine organiziraju Centar za industrijsku baštinu i Centar za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci u suradnji s organizacijom European Heritage Volunteers i platformom Culture Hub Croatia. Ljetna škola jedna je od aktivnosti koje Sveučilište u Rijeci provodi u sklopu projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

MB Galeb

MB Galeb

Putem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za provedbu spomenutog projekta osigurano je 68.891.606,18 kn bespovratnih sredstava dok njegova ukupna vrijednost iznosi 81.339.442,05 kn.

Polaznici iz Hrvatske, Kine, Rusije, Čilea, Mađarske, Njemačke, Italije i Tajvana će od 16. – 29. rujna 2018. istraživati inovativne interpretacije školskog broda “Galeb” i Palače Šećerana, dva projekta riječke industrijske baštine, koji su upravo u procesu prenamjene.

Dio programa dvotjedne Ljetne škole inovativne interpretacije industrijske baštine koji je otvoren javnosti:

Utorak, 18. rujna | Delta Lab, Delta 5

Konferencija o interpretaciji (industrijske) baštine

Jutarnja predavanja 

  • 9:00 – 10:30 | „Uvod u interpretaciju baštine – teorijske osnove, principi i načela“, doc. dr. sc. Darko Babić, Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom, suosnivač i predsjednik udruge Interpretirajmo Hrvatsku
  • 10:30 – 12:00 | „Valorizacija industrijske baštine za turizam, trendovi, mogućnosti, proizvodi“, mr. sc. Vlasta Klarić, suosnivačica i potpredsjednica Hrvatske udruge za interpretaciju baštine – Interpretirajmo Hrvatsku
  • 12:00 – 14:30 | „Interpretacijsko planiranje baštine“, predavanje i radionica, Dragana Lucija, Ratković Aydemir, Muze d.o.o.

Poslijepodnevna predavanja

  • 15.30 – 18.00 | Jelena Matešavac, Primorsko – goranska županija, projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana
  • mr. sc. Vlatko Čakširan – Gradski muzej Sisak, projekt Info centar industrijske baštine – Holandska kuća
  • Sonja Lukin, Tanja Pavlović – Flegar, Grad Rijeka, projekt Forget Heritage
  • Luka Rodela, udruga Molekula, prezentacija reuse centra unutar projekta Forget Heritage 

Ponedjeljak, 24 rujna, Delta Lab, Delta 5

  • 17.00 – 19.00 | Prezentacija primjera interpretacije industrijske baštine i volonterska izlaganja

Utorak, 25. rujna, MMSU, Krešimirova 26c  

  • 14.00 – 18.00 | Dan otvorenih vrata Ljetne škole inovativne interpretacije industrijske baštine

Petak, 28. rujna, Delta Lab, Delta 5

  • 17.00 – 20.00 | Završna predstavljanja volonterskih radova i zatvaranje Ljetne škole

Više informacija o Ljetnoj školi pronađite na web-stranici Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci.

Europski fond za regionalni razvoj