12. gradonačelnikov kolegij održan je 05.12.2017. godine u Gradskoj vijećnici, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 2.

 2. Točka 3.

 3. Točka 4.

 4. Točka 5.

 5. Točka 6.

 6. Točka 7.

 7. Točka 8.

 8. Točka 9.

 9. Točka 10.

 10. Točka 11.

 11. Točka 12.

 12. Točka 13.

 13. Točka 14.