Prijedlog prvog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, kojim se planirani proračun za ovu godinu smanjuje za 62,1 milijuna kuna ili 6,5 posto te iznosi 886,1 milijuna kuna, upućen je Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Kako je istaknula pročelnica Odjela za financije Jasna Liker, na smanjenje prihoda najveći je utjecaj imala porezna reforma koja je stupila na snagu s početkom 2017. godine. Iako je država smanjenje poreznih prihoda nastojala nadoknaditi kompenzacijskim mjerama, razlika između prvotno planiranih i rebalansom predviđenih prihoda od poreza na dohodak iznosi 18 milijuna kuna. Također se smanjuju i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, kao posljedica nerealizirane zamjene zemljišta te primici od financijske imovine i zaduživanja. Rashodovna strana proračuna usklađena je sa smanjenim prihodima.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se, s obzirom na to da se predlaže u prosincu, radi o tehničkom rebalansu, kojim se samo usklađuju stavke prihoda i rashoda koje se nisu realizirale kako je planirano. Opetovano izrazivši nezadovoljstvo poreznom reformom, gradonačelnik Obersnel je kazao kako je njezino provođenje jedini razlog smanjivanja izvornih prihoda Grada Rijeke.
„Uz porast BDP-a, rast broja zaposlenih te uspješnog poslovanja riječkih poduzetnika, nema razloga da nam se smanjuju prihodi od poreza na dohodak. Država nastoji nedostajuće prihode nadoknaditi kompenzacijskim mjerama, no moram izraziti nezadovoljstvo načinom na kojim se mjere tretiraju u proračunu – ne kao izvorni prihodi proračuna, nego kao pomoć iz proračuna, što s principijelne strane smatram neprihvatljivim,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Ujedno je upozorio kako će, s obzirom na to da se kompenzacijske mjere isplaćuju s mjesecom odgode, Grad Rijeka ostati u 2017. godini zakinut za nadoknadu nedostajućih prihoda od poreza za dohodak za jedan mjesec. Istaknuo je kako se često govori o prihodima iz europskih fondova kao alternativnom načinu financiranja, no izostavlja se kako jedinice lokalne samouprave najčešće moraju za projekte osigurati 15 do 20 posto vlastitih sredstava, koji bi se trebali financirati iz izvornih prihoda, dakle prihoda koji se zakonskim rješenjima stalno smanjuju, što pak znači da ostaje i manje sredstava za druge svrhe koje se moraju financirati iz istog izvora.

„Aktualna porezna reforma samo je nastavak u nizu poreznih promjena kojim se smanjuju izvorni prihodi gradova i općina te su jedinice lokalne samouprave sve manje samoodržive i sve više ovisne o državnom proračunu, što je sasvim suprotno ideji decentralizacije,“ zaključio je gradonačelnik.

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi te Plana raspodjele spomeničke rente

Uz prijedlog prvog rebalansa proračuna predloženi su i prateći dokumenti, izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu te Plana raspodjele spomeničke rente. Program javnih potreba u kulturi povećan je za 290 tisuća kuna donacije Hrvatskog audiovizualnog centra, dok su neutrošena sredstva spomeničke rente usmjerena u izvođenje radova na H-objektu u kompleksu Benčić, u koji se u rujnu uselio Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

Predložen prvi rebalans proračuna za 2017.g.

Predložen prvi rebalans proračuna za 2017.g.

Gradskom vijeću upućene su i izmjene programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević naglasila je kako smanjenje iznosa za gradnju koja se odnosi na javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja, prijevoz putnika te tržnice na malo sa 33,4 na 23,8 milijuna kuna neće utjecati na standard komunalne infrastrukture, budući da će se svi planirani radovi, a koji zbog objektivnih razloga nisu mogli biti završeni u ovog godini, biti realizirani u 2018. godini. Što se tiče programa održavanja komunalne infrastrukture, smanjenje sa 93,8 na 92,9 milijuna kuna odnosi se prije svega na radove na uređenju parka Pomerio, čiji je završetak zbog loših vremenskih uvjeta prolongiran za 2018. godinu. Usvojene su i izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu, koji je zbog povećanja prihoda od koncesijskih odobrenja uvećan s 3,4 na 3,6 milijuna kuna.

Gradskom vijeću upućeni prateći dokumenti proračuna za 2018. godinu

Na raspravu Gradskom vijeću poslani su i prateći dokumenti proračuna za 2018. godinu. Prijedlog javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu iznosi 3,3 milijuna kuna, kojima se planira poduprijeti 168 različitih programa. Pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar naglasio je kako od 410 prijavljenih programa, čak 40 % odnosilo na glazbene programe te će se za iduću godinu razmotriti mogućnost da se u ovo kulturno-umjetničko područje usmjeri više sredstava. Plan raspodjele spomeničke rente, naglasio je pročelnik Šarar, odražava činjenicu da će Rijeka 2020. godine biti Europska prijestolnica kulture, te se gotovo polovica plana odnosi na projekte kao što su obnova Palače Šećerane, broda Galeb, uređenje Ri-huba ili pak EU projekt Putevima Frankopana. Usvojena je i Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2018. godini. Od 11 pristiglih prijava, sa 170 tisuća kuna sufinancirat će se obnova devet grobnih mjesta na zaštićenim dijelovima grobalja.

Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini iznosi 88,3 milijuna kuna i manji je za 5,5 milijuna kuna u odnosu na plan za prethodnu godinu, većinom zbog činjenice da je i manje zaostalog opremanja iz ranijeg perioda. S druge strane, za 545 tisuća kuna uvećana su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, prije svega zbog povećanog broja javno-prometnih površina koje je potrebno održavati. Za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) na području mjesnih odbora osigurano je 11,6 milijuna kuna, što je oko 200 tisuća kuna više nego za 2017. godinu. Od 1.100 zahvata predloženih od strane građana putem mjesnih odbora, u idućoj godini provest će se njih 405.

Za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke u 2018. godini planirano je 1,05 milijuna kuna, a za rad vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u narednoj godini 541 tisuću kuna.

Blagdanski poklon-bonovi za najugroženije umirovljenike

Kao i prethodnih godina, Grad Rijeka će najugroženijim umirovljenicima, onima koji imaju mirovinu manju od 1,400 kuna, za božićno-novogodišnje blagdane darivati poklon-bonom za nabavu namirnica. Poklon-bonovi u protuvrijednosti 300 kuna bit će poslani na kućnu adresu oko 1040 starijih osoba, odnosno 950 umirovljenika s malim mirovinama te oko 80 osoba starijih od 65 godina koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć za osobe bez prihoda, koji su po prvi puta, ovogodišnjim izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, postali korisnici pomoći.

Grad Rijeka će i ove godine osigurati 80 tisuća kuna za financiranje deset stipendija za vukovarske studente.