53. gradonačelnikov kolegij održan je 10.09.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16.