62. gradonačelnikov kolegij održat će se u utorak, 9. lipnja 2020. Godine s početkom u 09,30 sati, u prostorijama Gradske vijećnice, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16.

Dnevni red

  1. Točka 2.

  2. Točka 3.

  3. Točka 4.

  4. Točka 5.

  5. Točka 6.

  6. Točka 7.

  7. Točka 8.

  8. Točka 9.