66. gradonačelnikov kolegij održat će se 8. 9. 2020. godine u 9,30 sati u Gradskoj vijećnici, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16

Dnevni red

  1. Točka 2.

  2. Točka 3.

  3. Točka 4.

  4. Točka 5.

  5. Točka 6.

  6. Točka 7.

  7. Točka 8.