Gradsko vijeće Grada Rijeke, na inicijativu Vijeća Mjesnog odbora Školjić, donijelo je na 6. sjednici održanoj 21.12. 2017. Statutarnu odluku kojom se naziv Mjesnog odbora Školjić mijenja u Mjesni odbor Školjić – Stari grad. Odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Rijeke broj 12/17.

Prema prethodnom mišljenju Vijeća MO,  područje mjesnog odbora obuhvaća dvije različite urbane cjeline, obje (povijesno, urbanistički i arhitektonsko, pa i svakodnevno – u kolokvijalnom izrazu Riječana)  prepoznatljive na svoj način –  užu zonu Školjića (uključujući Vodovodnu ulicu) i praktično cijeli riječki Stari grad.

,Stoga je Vijeće MO  ocijenilo  da bi se uz naziv „Školjić“ u imenu mjesnog odbora trebao dodati i naziv „Stari grad“ čime bi se jasnije definiralo i područje mjesnog odbora, ali i pomogla prepoznatljivost ovog oblika mjesne samouprave među građanima Starog grada koja je postojećim rješenjem izostala.
Stoga je pokrenuta inicijativa za promjenom naziva MO koja je naposljetku i prihvaćena od strane gradskog Vijeća.

 

 

Skip to content