Na Srdočima se nalazi mobilno reciklažno dvorište. Dođite, upoznajte se sa mogućnostima koje nudi. Povedite djecu i podučite ih odvajanju i recikliranju otpada.

Mobilno reciklažno dvorište MO Srdoči

U mobilnom reciklažnom dvorištu s djelatnikom zbrinjavaju se: papir, karton, baterije, akumulatori, boje, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, plastika, tetra ambalaža i metal, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, lijekovi, tekstil, staklena ambalaža.

Dvorište se nalazi na platou prije ulazne rampe u zgradu Rijekaprometa na kamionskom terminalu, a možete ga vidjeti i sa autobusne stanice u Blečićima.