Riječki gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, sa suradnicima obišao je gradilište novog Vrtića Morčić koji se gradi na mjestu starog vrtića objekta, po principu modularne gradnje od čeličnih polugotovih elemenata.

Radovi na uklanjanju postojećeg objekta vrtića Morčić i pripreme lokacije za izgradnju novog započeli su16. siječnja. Nakon iskopa i izrade temelja, 9. ožujka započela je montaža modula.

Gradonačelnik Vojko Obersnel, Sanda Sušanj i Vladimir Benac na gradilištu novog Vrtića Morčić

Gradonačelnik Vojko Obersnel, Sanda Sušanj i Vladimir Benac na gradilištu novog Vrtića Morčić

Novi objekt vrtića Morčić imat će prizemlje i prvi kat te sve potrebne prateće sadržaje. Ovim zahvatima povećat će se kapacitet vrtića, podići će se nivo kvalitete smještaja, a smanjit će se i zahtjevi za potrošnju energije za grijanje i hlađenje objekta.
Istim načinom izgradit će se i vrtić Đurđice, na kojejm će radovi započeti nakon dovršenja vrtića Morčić. Na krovovima oba objekta bit će postavljeni solarni kolektori za pripremu tople potrošne vode.
I jedan i drugi vrtić imat će, umjesto dosadašnjih pet, po deset odgojno-obrazovnih skupina.

Novi vrtić se gradi na mjestu starog vrtića modularnom gradnjom od čeličnih polugotovih elemenata

Novi vrtić se gradi na mjestu starog vrtića modularnom gradnjom od čeličnih polugotovih elemenata

Radove izvodi Jedinstvo iz Krapine. Dovršetak gradnje očekuje se koncem svibnja nakon čega slijedi opremanje objekta i početak gradnje drugog objekta, odnosno vrtića Đurđice koji bi trebali biti gotovi do kraja 2017. Investicija je teška nešto manje od 35 milijuna kuna, a Dječji vrtić Rijeka novac je dobio iz kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak.