Gradonačelnik Rijeke dao je suglasnost za izvođenje radova na riječkim prometnicama Grada Rijeke u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, no razmotrit će se mogućnost da se tijekom idućeg ljeta radovi zabrane.

Grad Rijeka je godinama njegovao praksu da se intenzivniji radovi na prometnicama izvode tijekom ljetnih mjeseci, kada je na cestama bio nešto manji broj vozila, a u Gradu manji broj ljudi. No, situacija se promijenila i u Rijeci boravi sve veći broj turista, što je i potaknulo Udrugu privatnih iznajmljivača grada Rijeke da podnese zahtjev za donošenje uredbe o zabrani većih radova u tijeku turističke sezone, ističući da na području grada postoji 613 privatnih iznajmljivača koji su lokacijski raspoređeni u svim dijelovima grada.

Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, zahtjev Udruge je stigao prije dva tjedna, pa za ovu sezonu nije mogla biti uvedena zabrana, budući da bi takva odluka donijela znatne financijske troškove javnim i privatnim investitorima. Naime, trenutno se na području grada, uz 30-ak lokacija na kojima su planirani manji radovi na prometnica,  izvodi nekoliko značajnih i dugo planiranih investicija. Primjerice, započela je izgradnja 2. faze Turističkog kompleksa Costabella, koja će uključivati i drugačiju regulaciju prometa u Opatijskoj ulici, u srpnju će započeti dvogodišnji radovi na rekonstrukciji teretnog kolodvora Rijeka – Brajdica, koji će podrazumijevati i prometovanje vlakova kroz samo središta grada, a u tijeku su i radovi na rotoru Martinkovac te rekonstrukciji i prenamjeni zgrade bivše pošte na Korzu.

Stoga je donesena odluka da se radovi koji su prihvaćeni nakon zahtjeva Udruge izvedu u smanjenom obimu, odnosno izvođenje dijela radova će se prolongirati nakon 15. rujna, koliko je bilo moguće s obzirom na već unaprijed dogovorene obveze građevinskih tvrtki.

Također, Odjel za komunalni sustav i Turistička zajednica grada Rijeke izvršit će analizu ovogodišnje sezone te do kraja siječnja 2019. godine predložiti eventualnu zabranu radova tijekom idućeg ljeta.
„Razumijem zahtjev privatnih iznajmljivača, jer radovi ometaju nekog tko se došao odmoriti, no nikad nećemo moći postići zabranu svi radovi, budući da se neke značajnije investicije ne mogu zaustavljati. Odluka o zabrani radova tijekom ljeta ima svoje zagovornike i protivnike, no vjerujem da ćemo za sljedeću sezonu uspjeti postići kompromis,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, ističući mogućnost da se zabrana proširi i na radove na privatnim kućama.