Prema odluci Gradskog vijeća, ove će se godine dodijeliti dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, i to Giacomu Scottiju i Nenadu Šegviću. Uz njih, dodjeljuje se 6 Godišnjih nagrada te 5 Zlatnih plaketa “Grb Grada Rijeke”. Na maratonskoj sjednici na zahtjev oporbenih klubova vijećnika, vodila se rasprava o naplati zakupnina za poslovne prostore u gradskom vlasništvu.

Nagrade Grada Rijeke

Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Rijeke predložio je da se dodjele dvije nagrade za životno djelo, budući da su oba predložena kandidata svojim radom i kvalitetama zaslužila biti nagrađena za svoja životna ostvarenja. Tako će se Giacomu Scottiju dodijeliti nagrada za izniman doprinos na području književnosti i prevoditeljstva u promicanju i jačanju kulturne suradnje između hrvatskog i talijanskog naroda, a Nenadu Šegviću za izuzetan cjeloživotni doprinos kazališnoj umjetnosti u kulturnom identitetu Grada.

Godišnju nagradu dobit će Katedralni zbor “Cantores Sancti Viti”, Mani Gotovac, dr. sc. Elvio Baccarini, prof. dr. sc. Nives Jonjić, Ženski odbojkaški klub “Rijeka” Kvarner VIG, dr. sc. Snježana Prijić –Samaržija te Milvana Arko-Pijevac. Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” bit će uručena Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Klapi “Nevera”, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Rijeke, Športskom društvu “Primorje ’08” te predstavnicima prijateljskog grada Neussa.

28. sjednica Gradskog vijeća

28. sjednica Gradskog vijeća

Ulaganje u sportske objekte

Sukladno promijenjenim zakonskim propisima, Gradsko vijeće izdalo je suglasnost TD-u Rijeka promet da se model financiranja javnog garažnog objekta u sklopu Kompleksa dvoranskog plivališta na Kantridi promijeni iz operativnog u financijski leasing. Vijećnici HDZ-a su istaknuli kako je, prema njihovim saznanjima, za promjenu modela bilo potrebno raspisati javno nadmetanje, upitavši koliko će stajati promjena modela financiranja. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako nije bila potrebno raspisivanje javnog nadmetanja, jer nije došlo do promjene uvjeta, a da će promjena modela za Rijeka promet biti provedena bez naknade. Pojasnio je kako će se sredstva za otplatu kredita osigurati iz naplate parkiranja te najma ugostiteljskog objekta i fitness centra koji se nalaze u sklopu garažnog objekta.
Gradsko vijeće dalo je suglasnost tvrtki Rijeka sport za podizanje kredita u iznosu od 170 milijuna kuna kod Zagrebačke banke. Ta će se sredstva uložiti u izgradnju Atletske dvorane Kantrida i Astronomskog centra Rijeka – Planetarija te rekonstrukciju četiri sportska objekta, koje će Rijeka sport realizirati od lipnja 2008. do rujna 2009. godine, uz obvezu povrata kredita tijekom deset godina. Klub HDZ-a istaknuo je kako nije protiv izgradnje i obnavljanja sportskih objekata, ali smatra kako Rijeka sport neće moći plaćati 582 milijuna kuna kredita, koliko iznose sveukupna zaduženja kad se pribroji kredit za izgradnju Centra Zamet. Gradonačelnik je naglasio da zaduženje za sportske objekte u visini od 170 milijuna kuna, kao i cijena izgradnje čitavog Centra Zamet, još uvijek manje sredstava nego što je izdvojeno za bilo koju dvoranu koja se u Hrvatskoj gradi za Svjetsko rukometno prvenstvo. Kredit će se vraćati, dodao je, iz sredstava poslovanja Rijeka sporta.

Prihvaćen Program kreditiranja studenata

Gradsko vijeće je prihvatilo Sporazum o Programu kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci, u kojem će pored Sveučilišta i Grada sudjelovati i Primorsko-goranska županija te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Programom kreditiranja stvorit će se jednaki uvjeti studiranja za sve studente, od redovitih, koji fakultet polaze uz potporu Ministarstva do studenata poslijediplomskih, specijalističkih i doktorskih studija.
Donesena je nova Odluka o građevinskom zemljištu te Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom).

Izmijenjeni zakoni uvjetovali su i razdvajanje sadašnjeg Odjela za reviziju i financijsku kontrolu na Ured za unutarnju reviziju i Ured za financijsko upravljanje i kontrole, koji će biti odgovorni samo gradonačelniku kao odgovornoj osobi za izvršavanje proračuna, a usvojen je i djelimičan preustroj drugih odjela.

28. sjednica Gradskog vijeća

Najavljena tematska sjednica o zakupnini poslovnih prostora

Rasprava o obračunu zakupnine za poslovne prostore

Na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a, Kluba vijećnika PGS-HSLS-Ljevica Hrvatske i člana Gradskog vijeća HSP-a, na dnevni red sjednice uvrštena je rasprava o zaključku Poglavarstva o obračunu zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke. Riječ je o tome da je novom izmjerom poslovnih prostora utvrđeno kako je ugovorena veličina kod 239 poslovnih prostora različita od stvarne, te je Grad Rijeka zakupnicima ponudio potpisivanje aneksa ugovora. Neki zakupnici su koristili više prostora, a neki manje od onoga što je stajalo u ugovoru, a ukoliko prihvate aneks, platit će, odnosno vratit će im se razlika iznosa unatrag tri godine, budući da je za ranije godine nastupila zastara. Predlagači rasprave drže kako se razlika u zakupnini ne bi trebala plaćati retroaktivno, već bi se na temelju novoizračunatih površina novi iznosi zakupnine trebali početi plaćati od 1. lipnja.

Vijećnici oporbe predložili su četiri zaključka: da se odluka poništi, da se utvrdi odgovornost gradskih službi koje su takav prijedlog podnijele, kao i da se utvrdi odgovornost gradonačelnika i članova Poglavarstva koji su za nju glasali. Također su tražili i da se održi posebna tematska sjednica o odnosu Grada prema poduzetništvu.

Gradsko vijeće većinom glasova nije prihvatilo prva tri zaključka, ali je usvojilo prijedlog da se održi tematska sjednica, uz prethodno provođenje ankete među zakupnicima poslovnih prostora radi utvrđivanja njihovog viđenja odnosa Grada Rijeke kao zakupodavca.
Gradonačelnik je istaknuo kako se ne može govoriti o principu retroaktivnosti, jer su samo promijenjeni neki elementi ugovora, a “princip retroaktivnosti bi bio da smo promijenili odluku i pokušali je provesti retroaktivno”. Naglasio je kako je stav Poglavarstva da ne treba mijenjati zaključak donesen još u svibnju 2007. godine i tražiti odgovornost, jer se radi tek o usuglašavanju sa stvarnim stanjem. Od 239 zakupnika poslovnih prostora kojima je izmjerena različita veličina, do sada je aneks ugovora potpisalo 169 zakupnika, 41 je zatražilo plaćanje na rate, a svega 38 nije potpisalo dodatak ugovora. U 90 posto slučajeva radi se o razlici od 1 do 5 metara, a ostalo su veće razlike u površini prostora, s time da će oni kod kojih je utvrđena veća razlika, svoju obvezu moći plaćati u ratama do tri godine. Poglavarstvo je na jednoj od svojih sjednica donijelo zaključak o tome da se kamata na razliku zakupnine ne obračunava, a svima koji su je platili, bit će vraćena.

Izražavajući zadovoljstvo što će biti upriličena i tematska sjednica o politici korištenja poslovnih prostora, Obersnel je kazao kako će to biti prilika da se iznesu podaci koliko je poduzetnicima vraćeno sredstava na temelju njihova ulaganja u poslovne prostore.

28. sjednica Gradskog vijeća

S aktualnog sata

Aktualni sat

Tijekom aktualnog sata vijećnici su postavili pitanje o stavu Grada Rijeke kao osnivača u slučaju negativnog nalaza zdravstvene inspekcije o postupanju s maloljetnicima u Psihijatrijskoj bolnici Lopača. Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako su problemima u bolnici neugodno iznenađeni, posebno što do njega ili njegovih suradnika nikad nije došla informacija o nelegalnim postupanjima u bolnici. Nakon dobivenog nalaza ministarstva, ravnateljica Mirjana Vulin je podnijela ostavku, koju je Upravno vijeće prihvatilo te imenovalo vršitelja dužnosti.
“Naša namjera je bolnicu kadrovski osnažiti, riješiti organizacijske nedostatke, a uz pomoć Hrvatske liječničke komore vidjeti što učiniti u vezi s primjedbama u vezi liječenja,” kazao je Obersnel, koji je na izjavu vijećnika Gorana Pavelića (HSP) kako je Grad Rijeka morao znati što se događa u bolnici, podsjetio kako je 2006. u bolnici boravila inspekcija. Prema tadašnjem nalazu, bolnica ispunjava sve kadrovske i organizacijske uvjete za sufinanciranje 10 kreveta od strane HZZO-a. Obersnel je podsjetio kako je od 2000. godine u opremu bolnice i izgradnju novog kata za smještaj maloljetnika uloženo 10 milijuna kuna, uz 20 milijuna kuna za sufinanciranje boravka pacijenata.

Milana Šušnjara (HDZ) zanimao je stav Poglavarstva oko nepokošenih zelenih površina, istaknuvši kako je obrazloženje o previše kiše, što je KD Čistoća navela kao razlog takvog stanja, neprihvatljivo. Član Poglavarstva zadužen za komunalni sustav Darko Crnković podsjetio je da je održavanje zelenih površina od 1. siječnja u nadležnosti KD Čistoće, budući da se ranije, kad su poslovi putem javnog natječaja prepušteni privatnicima, cijena iz godine u godinu povećavala. Napomenuo je kako je u novoformiranom odjelu u Čistoći na košenju trave, zaposleno 27 osoba koji su s održavanjem započeli još u ožujku, no u travnju je broj kišnih dana bio vrlo velik te je bilo nemoguće održati predviđeni tempo održavanja. Složio se s činjenicom da je u Čistoći zaposlen manji broj ljudi nego što je to bilo zaposlenika koji su posao košnje obavljali kod privatnika, dodajući kako je sistematizacijom radnih mjesta predviđeno zapošljavanje još radnika