Grad Rijeka planira do kraja godine raspisati natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Korzo 7, kojeg je koristila tvrtka Magma. Na gradonačelnikovom kolegiju predloženo je da, uz najvišu izlicitiranu cijenu, među uvjetima za zakup bude i podmirenje svih troškova bivšeg zakupnika te obveza zapošljavanja bivših djelatnika. Donesena je i odluka o dodjeli 4 stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, tvrtki Magma je krajem kolovoza otkazan ugovor o zakupu i pokrenut ovršni postupak radi prisilne naplate dugovanja, a početkom studenog i ovršni postupak radi predaje i ispražnjenja poslovnog prostora, koji je, kako je utvrđeno u kontroli korištenja poslovnog prostora, prazan.

Trenutno Magma Gradu Rijeci za zakupninu, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i spomeničku rentu, uz dug Čistoći te Vodovodu i kanalizaciji, duguje preko 2 milijuna kuna. Još uvijek nije postalo pravomoćno rješenje o ovršnoj naplati duga za zakupninu od 1.511.464,68 kuna, budući da je Magma uložila prigovor.
“Grad Rijeka će nastojati naplatiti dugovanje, no bit će vrlo teško doći na red u naplati potraživanja, budući da je imovina Magme mala,” kazala je pročelnica Miličević, dodavši kako Grad Rijeka, budući da se radi o velikom poslovnom prostoru od 1,283 m2, mjesečno na račun zakupnine gubi 185 tisuća kuna prihoda.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je, s obzirom na postojeća potraživanja i umanjenje daljnjih gubitaka, zadužio Odjel za komunalni sustav da što je moguće prije, koristeći sva dostupna pravna sredstva, dođe u posjed poslovnog prostora te da do kraja godine raspiše natječaj za davanje u zakup tog poslovnog prostora.
“S ciljem naplate potraživanja, ali i zaštite zaposlenika Magme, uvjeti natječaja bit će ponešto neuobičajeni – uz uobičajeni uvjet najviše izlicitirane cijene, dodatni uvjeti bit će zahtjev za podmirenjem svih dugova dosadašnjeg zakupnika te obveza zapošljavanja svih djelatnika Magme,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

64. gradonačelnikov kolegij prosinac 2011.Stipendije za deficitarna zanimanja
U tekućoj školskoj godini financirat će se 8 stipendija za deficitarna zanimanja, od čega četiri studentice temeljem uspjeha u studiju imaju pravo na nastavak stipendiranja, dok će se od ove godine stipendirati četiri nove stipendije, i to dvije za studentice koje se obrazuju za socijalnog pedagoga te dvije za studentice koje se obrazuju za edukacijskog rehabilitatora. Kako je kazala pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, iako su se nudile i dvije stipendije za studente koji se obrazuju za zanimanje logopeda, nitko tko se obrazuje u toj struci nije se javio na natječaj.

Pored stipendija za deficitarna zanimanja, Grad Rijeka već niz godina dodjeljuje i stipendije uspješnim učenicima i studentima. I ove će se godine financirati 165 stipendija, s time da od ove školske godine ima 37 novih stipendija, od čega 11 učeničkih i 26 studentskih.

Kupnja zemljišta za stanove POS-a
Gradonačelnik Obesnel dao je suglasnost Agenciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke za kupnju zemljišta površine 6.843.00 m2 od Agencije za upravljanje državnom imovinom, a za potrebe izgradnje stanova po programu poticane stanogradnje na Drenovi. Također, privodi se kraju i postupak imovinsko-pravne pripreme, odnosno izvlaštenja nekretnina potrebnih za izgradnju pristupnih cesta za POS-ove zgrade na toj lokaciji.

64. gradonačelnikov kolegij prosinac 2011.

 

Nadalje, Grad Rijeka će kupiti i 700 metara2 potrebnih za rekonstrukciju Ulice Marina Jakominića, a s ciljem povećanja sigurnosti prometa na dijelu ceste.

I ove će godine Odjel za poduzetništvo provesti akciju izbora najbolje uređenih izloga poslovnih prostora u užem centru grada, s time da će se ove godine po prvi puta dodijeliti posebna nagrada u iznosu od 5.000,00 kn za trajni doprinos vizualnom identitetu grada, kao priznanje za kontinuirano uređenje i doprinos vizualnom identitetu grada putem uređenja i ukrašavanja izloga. Ocjenjivački sud obići će izloge 16. prosinca.

Odjelu za poduzetništvo odobreno je da u skladu sa dostavljenim mišljenjem nadležnog mjesnog odbora izradi rješenja vezana uz zahtjeve ugostitelja za produženje radnog vremena a koji se odnose 23., 24., 25., 26., 30. i 31. prosinac 2011. te 1. siječanj 2012. godine.

Grad Rijeka je temeljem ugovora s organizacijom Europa Cinemas o sufinanciranju programa Art-kina Croatia ostvario prihod od 41.460,00 kuna, namijenjenu prikazivanju europskih filmova.

Od 1. prosinca 2011. do 1. siječnja 2012. u Rezidenciji Kamov boravit će srpski književnik Vladimir Arsenijević.