Izmjene koje se predlažu tiču se svih građana i poslovnih subjekata koji su obveznici plaćanja komunalne naknade.

Grad Rijeka otvorio je Savjetovanje s javnošću o izmjenama i dopunama  Odluke o komunalnoj naknadi.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 13. ožujka 2018. i svi su građani pozvani na uključivanje.

U ovom se prijedlogu predviđa novo utvrđivanje zona za obračun komunalne naknade i to s obzirom na mjesne odbore, odnosno prema preciznim kriterijima opremljenosti mjesnih odbora. Predviđaju se i novi koeficijenti zona, a za stambene i garažne prostore umjesto dosadašnjih pet zona na području cijele Rijeke, grad će biti sagledan kroz šest zona.

Kako je navedeno u tekstu objavljenog Savjetovanja, u proteklom su razdoblju na području grada Rijeke izvršena velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Povećao se broj uređenih površina i izgrađena je nova komunalna oprema, što dovodi i do povećanja troškova održavanja kako novih površina tako i opreme.

Pritom, od 2001. godine do danas nije vršena ponovna analiza komunalne opremljenosti pa je to učinjeno sada i to prema kriterijima opremljenosti i potrebnim ulaganjima u područja pojedinih mjesnih odbora. Temeljem te analize, u izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi predlaže se ponovno utvrđivanje zona za obračun i to prema granicama mjesnih odbora i prema analizi opremljenosti mjesnih odbora.

Za stambene i garažne prostore ovo ujedno znači i uvođenje šeste zone u kojoj bi bili mjesni odbori Srdoči, Brašćine-Pulac, Pehlin, Drenova i Gornji Zamet. Prva zona obuhvaćala bi, kao i do sada ulicu Korzo, a druga zona mjesne odbore Vojak, Krimeja, Bulevard, Školjić, Kozala, Potok, Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar- Sušak, Luka i Brajda- Dolac (osim Ulice Korzo). Ostali mjesni odbori raspoređeni su, s obzirom na kriterije opremljenosti u treću, četvrtu ili petu zonu.

Predloženi su i novi koeficijenti zona pa će za dio građana i poslovnih subjekata to značiti povećanje ukupnog iznosa komunalne naknade.

No, za dio će ona pak pojeftiniti i to ne samo zbog promjene granica zona već i zbog smanjenja dijela koeficijenata. To se prvenstveno odnosi na poslovne prostore koji služe za proizvodne djelatnosti i na građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti.

Valja podsjetiti da se sredstvima koja se prikupe od komunalne naknade financira čitav niz komunalnih djelatnosti od čišćenja javnih površina i održavanja javnih površina, izgradnje komunalne infrastrukture, preko održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjeta, do održavanje groblja i sl.

Izmjene u zonama i koeficijentima zona u cilju imaju omogućiti dodatnu kvalitetu u komunalnom opremanju i održavanju postojeće izgrađene komunalne infrastrukture, ali i primijeniti konkretniji i jasniji način za utvrđivanje zona i koeficijenata temeljen na provedenoj analizi opremljenosti odnosno potrebnih ulaganja u pojedine mjesne odbore.

Konzultacija s građanima o izmjenama odluke ostaje otvorena do 13. ožujka 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u konzultaciji, a izvješće će biti objavljeno na stranici Konzultacija. Svi pristigli prijedlozi sudionika bit će uzeti u obzir i o svakom će se putem izvješća dobiti informacija o uvrštavanju ili razlozima ne uvrštavanja u konačnu Odluku.