Na gradonačelnikovom kolegiju usvojeni su zaključci o visinama pomoći socijalno ugroženim građanima. Unatoč recesiji koja se odrazila i na proračun Grada Rijeke, novom Odlukom o socijalnoj skrbi, koja je stupila na snagu krajem prošle godine, socijalna prava zadržana su na istoj razini kao i prethodnih godina, a neka su i uvećana.

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, u 2014. godini došlo je do smanjenja broja korisnika različitih oblika socijalne pomoći u odnosu na prethodnu godinu za oko 5 %, što je još jedan dokaz da se socijalna situacija u Rijeci, u kojoj je u protekloj godini zabilježeno i smanjenje nezaposlenosti za 14 %, poboljšava. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je, unatoč otežanom punjenju gradskog proračuna, Grad Rijeka zadržao cenzuse za dobivanje socijalne pomoći koji su daleko iznad državnih cenzusa, pa tako samac ima pravo na pomoć ako ostvaruje prihod do 2.000 kuna, dvočlano kućanstvo do 2.900 kuna, tročlano kućanstvo do 3.900 kuna, četveročlano kućanstvo do 5.000 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 700 kuna.

Pomoć najugroženijim građanima svakako će predstavljati i provođenje sporazuma o otpisu duga dijelu građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, koji je gradonačelnik Obersnel jučer potpisao s predsjednikom Vlade RH.
“Grad Rijeka se u tim postupcima pojavljuje kao vjerovnik, a dug će biti otpisan svima koji ispunjavaju kriterije. Sada je vrlo teško reći o kojem se broju Riječana radi, ali vjerujem da ih neće biti puno, budući da je velik broj najugroženijih građana obuhvaćen gradskim socijalnim programom,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Od pomoći građanima, o čijoj visini gradonačelnik mora donijeti poseban zaključak za svaku godinu, promijenjeni su uvjeti koji se odnose na pomoć za podmirenje troškova najamnine za stan i pomoći za podmirenje troškova električne energije, a izmijenjeni su i kriteriji za sudjelovanje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača.

Prema novim pravilima, pomoć podstanarima i zaštićenim najmoprimcima koji imaju iznajmljen stan u vlasništvu pravne osobe iznosi 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do 1.000 kuna mjesečno. Ponešto su izmijenjena i pravila za dobivanje pomoći za plaćanje podstanarine za stan iznajmljen od fizičke osobe, odnosno za kategoriju građana koja je jedna od socijalno najugroženijih kategorija stanovnika Rijeke, budući da ti građani ne mogu ostvariti niti jedan drugi oblik subvencije troškova stanovanja. Dok će samačko domaćinstvo koja ispunjava socijalni uvjet i dalje dobivati pomoć u iznosu od 500 mjesečno, višečlanim se kućanstvima pomoć određuje u iznosu do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka. Za korisnike koji ispunjavaju uvjet prihoda pomoć ostaje ista kao i prethodnih godina – 500 kuna za samačko te 750 kuna mjesečno za višečlano kućanstvo.

43_ kolegij 2

Pored najma, najveći trošak kućanstvima predstavljaju troškovi električne energije, pogotovo kućanstvima koja se griju na struju, što je razlog povećanja iznosa pomoći za podmirenje troškova električne energije za 50 posto. Tako pomoć za samca iznosi 150 kuna, za dvočlano kućanstvo 200 kuna, za tročlano kućanstvo 300 kuna, četveročlano kućanstvo 400 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakog člana povećava za 50 kuna mjesečno.

Izmijenjeni su kriteriji sudjelovanje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača, koje će korisnik ubuduće plaćati ovisno o visini prihoda kućanstva. Tako samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača u visini od 80 posto mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40 posto mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od njegova prihoda u visini od 20 posto mjesečnog prihoda. Od oko 50-ak korisnika Psihijatrijske bolnice Lopača, njih oko polovice sudjeluje u podmirenju troškova smještaja, dok ostali to nisu u mogućnosti zbog teške socijalne situacije.

Pomoć roditeljima za novorođenče i smještaj u vrtić

Ostale vrste pomoći ostaju na istoj razini kao i prethodne godine. Tako korisnici dječjeg doplatka imaju popust od 30 posto na cijenu smještaja u vrtić. Osvrćući se na natpise u medijima o povećanju izdvajanja roditelja za smještaj u vrtiće, gradonačelnik Obersnel kazao je kako se cijene vrtića ostaju iste, pa tako mjesečno sudjelovanje roditelja u punoj mjesečnoj cijeni usluga iznosi 550, 600 ili 720 kuna, s time da se za drugo dijete plaća 30 posto, a za treće 60 posto manje, dok u vrtiću besplatno boravi četvrto i svako sljedeće dijete te dijete korisnika prava iz socijalne skrbi.

Roditelji koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi, i u 2015. godini će imati pravo na tisuću kuna poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta, dok će svi novopečeni roditelji, neovisno o visini prihoda i ove godine imati pravo na jednokratnu potporu u iznosu od 1.000 kuna za opremu novorođenčeta. Godišnje se u Rijeci rodi oko 1100 djece.

Nastavak izdvajanja pomoći za najugroženije umirovljenike
Kao i prethodnih godina isplaćivat će se pomoći za najugroženije umirovljenike. Tako umirovljenici čija mirovina iznosi 1000 kuna mjesečno ili manje ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200 kuna, dok umirovljenici čija je mirovina u rasponu od 1.000,01 kuna do 1.400 kuna ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2015. godini iznose 2,95 milijuna kuna.

Željko Jurić, Petar Škarpa, Igor Načinović

Organizacijska i financijska potpora Riječkom karnevalu

Grad Rijeka će i ove godine, osim što će uz društva u svom vlasništvu pružiti logističku potporu organizaciji Riječkog karnevala, sa 150 tisuća kuna poduprijeti održavanje ove prepoznatljive riječke manifestacije. Ukupni prihodi Riječkog karnevala 2015. planirani su u iznosu od 1,25 milijuna kuna, a pored sudjelovanja Grada Rijeke, Turističke zajednice grada Rijeke i komercijalnih prihoda (pokrovitelji i donatori, prodaja ulaznica), očekuje se, kao i prethodnih godina, sufinanciranje od strane Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice Primorsko-goranske županije i Ministarstva turizma.

Podrška za natjecanje LiDraNo, projekt Rijeka pliva i manifestaciju Rijeka psihologije

Za održavanje ovogodišnje gradske razine natjecanja LiDraNo, smotre literarnoga, dramsko-scenskoga i novinarskoga stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola, Grad Rijeka će izdvojiti 19.400 kuna.

Početkom ove školske godine u projekt Rijeka pliva, koji najmlađe uči osnovama plivanja, uključila se osma generacija učenika 2. razreda osnovnih škola grada Rijeke. Sredstva za provođenje projekta u prvom obrazovnom razdoblju u visini od 56 tisuća kuna osiguralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, dok će projekt u drugom obrazovnom razdoblju s 90 tisuća kuna poduprijeti Grad Rijeka.

Grad Rijeka će organizacijski i financijski podržati manifestaciju Rijeka psihologije, koja će se održati od 16. do 22. veljače.

Prihvaća se zamolba udruge Startup Centar iz Zagreba da Grad Rijeka s iznosom od 50.000 kuna podrži projekt WhoHack hackathon 2015, natjecanje mladih kreativaca u stvaranju poduzetničkog projekta.

Poslovni prostori

Na natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora koji je objavljen krajem studenog od 43 oglašena poslovna prostora, sklopljeni su ugovori za njih 18 poslovnih ukupne korisne površine 1720 m2, za koje je ugovorena mjesečna zakupnina u iznosu od 14.409,17 eura, odnosno 110.374,00 kuna.