Od 28. listopada 2020. godine na snazi su nove upute o načinu održavanja sjednica vijeća mjesnih odbora i privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave.

Poštujući nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja Odjel za gradsku samoupravu i upravu donio je novu uputu o korištenju poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave.

Dnevno je dopušteno održavanje samo jedne (1) sjednice, sastanka ili aktivnosti u vremenu od 17 do 22 sata.

Na temelju odredbi Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ broj 117/20), Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski („Narodne novine“ broj 111/20), Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije („Narodne novine“ broj 108/20 i 114/20) te sukladno Uputama za kolektive i poslodavce Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) od 25. lipnja 2020. te drugim općim i posebnim uputama i preporukama HZJZ, prilikom korištenja prostora potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. zabranjuje se pristup u prostor svim osobama čija je tjelesna temperatura viša od 37,2 C, odnosno ako osoba ima bilo koje znakove bolesti COVID-19 (poteškoće u disanju, a osobito suhi kašalj i kratki dah, grlobolja, gubitak osjeta mirisa, okusa ili promjena okusa)
 2. u prostoru može boraviti 1 (jedna) osoba na 4 m², ali maksimalno 50 (pedeset) sudionika neovisno o površini
 3. u slučajevima kada se prostor koristi za sastanke (okupljanja) na kojima se očekuje dolazak više od 30 osoba, obvezno je dostavljanje obavijesti Područnom uredu civilne zaštite Rijeka, e-mail: rijeka112@civilna-zastita.hr
 4. korisnik prostora u zahtjevu za privremeno korištenje prostora mora navesti očekivani broj prisutnih (u rubrici: Napomena korisnika)
 5. u prostoru se mora poštivati stroga mjera fizičkog distanciranja od najmanje 2 (dva) metra u svim smjerovima
 6. u slučaju scenskih izvedbi preporučuje se razmak od najmanje 4 (četiri) metra između posjetitelja i izvođača
 7. tajnik je obvezan na ulazu u poslovni prostor jasno istaknuti obavijest o obvezi održavanja razmaka
 8. boravak u prostoru potrebno je skratiti do najviše 120 minuta (2 sata) po sastanku / okupljanju
 9. u prostoru je obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na pravilan način (tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos)
 10. maske za lice ili medicinske maske ne moraju se koristiti u slučajevima preporučenih izuzeća koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje HZJZ
 11. korisnik prostora dužan je za prisutne osigurati sredstva za dezinfekciju ruku (dispenzer)
 12. korisnik prostora dužan je osigurati vrećice za odlaganje otpada te iste iznijeti iz prostora
 13. korisnik prostora dužan je dezinficirati prostor nakon korištenja (površine koje su se dodirivale: kvake, stolovi, stolice, pod)
 14. korištenje sanitarnih prostorija nije dopušteno, osim u objektima u kojima postoje dva ili više sanitarna čvora, koji je korisnik dužan dezinficirati nakon korištenja
 15. korisnik prostora dužan je voditi i čuvati evidenciju prisutnih koja sadrži najmanje sljedeće podatke: mjesto i vrijeme održavanja sastanka te ime i prezime, adresu i broj telefona svih prisutnih.
 16. korisnik prostora dužan je poštivati sve ostale važeće opće i posebne preporuke HZJZ-a za sprečavanje zaraze COVID-19.