Zbog procesa digitalizacije, Rijeka plus obavještava korisnike otvorenih parkirališta koji plaćaju mjesečni parking (fizičke i pravne osobe, stanari te osobe s invaliditetom), kako će im prilikom sljedećeg produljenja parkirnih karata na prodajnom mjestu na Jelačićevom trgu 3, biti uručene Torpedo kartice.

Torpedo kartice će se izdavati umjesto dosadašnjih papirnatih kartica za vozila, te će ista biti izdana bez naknade. Ukoliko korisnici već posjeduju Rijeka City Card karticu (torpedo, prepaid ili companion), pravo za parkiranje će im biti upisano na tu karticu.

Za sve korisnike koji postanu novi mjesečni korisnici parkirališta na otvorenom, također će biti izdana Torpedo kartica uz naknadu od 20,00 kn. Ukoliko korisnici već posjeduju Rijeka City Card karticu, pravo za parkiranje će im biti upisano na tu karticu.

Više o fukncionalnostima i izdavanju gradske kartice Rijeka City Card.