Zbog proglašene pandemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19) privremeno se ograničava rad sa strankama u gradskoj upravi Grada Rijeke, a time i u prostorima mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

Sva upravna tijela gradske uprave Grada Rijeke rade u redovnom radnom vremenu s time da se građane moli da svu komunikaciju prema nadležnim tijelima Grada Rijeke obavljaju prvenstveno putem elektroničke pošte, telefonski ili običnom poštom.

Što se tiče aktivnosti planiranih programima rada kao i redovnih aktivnosti vijeća MO-a, a u cilju doprinosa prevenciji daljnjeg širenja „korona virusa“ (COVID-19) i u skladu s trenutnim preporukama Nacionalnog stožera Civilne zaštite:

  • do daljnjeg  se odgađaju sve aktivnosti  vijeća MO-a
  • do daljnjeg se obustavlja davanje prostora mjesne samouprave (mjesnih odbora) na privremeno  i povremeno korištenje svim postojećim i novim korisnicima
  • sjednice vijeća MO i njihovih radnih tijela mogu se odvijati prema uobičajenom rasporedu i zahtjevima posla, uz poštivanje preporuka zaštite. Ukoliko neko Vijeće tako odluči, sjednica se može održati i telefonski ili e-mail-om, a što će se evidentirati kao redovna sjednica Vijeća.

Informacije građanima dostavljat će se u prvome redu putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama Grada Rijeke.

Referent za mjesnu samoupravu – tajnik MO neće primati stranke u prostorijama mjesnog odbora, osim po pozivu i dogovoru.

Za sva pitanja iz nadležnosti i rada pojedinog mjesnog odbora možete se obratiti radnim danom (pon-pet) od 8 do 16 sati na telefon i/ili e-mail mjesnog odbora ili Direkcije za mjesnu samoupravu.

Stranke koje budu zatražile osobni kontakt sa službenicima, neće se upućivati kao do sada u urede službenika, već će djelatnice na portama kontaktirati nadležnog službenika ili tajnice Odjela koji će organizirati da se stranka primi na sljedećim lokacijama:

  • u upravnoj zgradi na Titovom trgu – na šalteru broj 12 i u sali za licitacije u prizemlju,
  • u upravnoj zgradi na Korzu – u Gradskoj vijećnici,
  • u upravnoj zgradi Trpimirova 2 – na porti.

Predaja podnesaka za sve odjele gradske uprave obavlja se isključivo u pisarnici na Titovom trgu 3.

Zahvaljujemo na razumijevanju.