Zbog tehničkog kvara na informatičkom sustavu Grada Rijeke na dane 8. i 9. lipnja 2021. godine, prijava za upis djeteta u neki od dječjih vrtića Grada Rijeke, iako vidljiva na serveru, nije zaprimljena od strane vrtića.

Svi pošiljatelji čija molba nije zaprimljena bit će kontaktirani od strane vrtića elektroničkom poštom da ponovno podnesu cjelokupnu prijavu s popratnom dokumentacijom putem Informacijskog servisa Grada ili elektroničke pošte zaključno do utorka, 15. lipnja u 16:00 sati.