Vijeće mjesnog odbora je u srijedu, 28. listopada 2020. godine obilježilo Dan MO Vojak polaganjem cvijeća i svijeće na spomenik NOB-a u ulici Drage Šćitara.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 Vijeće je odustalo od ostalih aktivnosti planiraniranih povodom programske aktivnosti Dan MO.