Grad Rijeka je putem Upravnog odjela za gradsku imovinu, objavio Prijedlog Liste prioriteta za davanje stanova u najam, kao i Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni te Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam, koji je bio otvoren 18. rujna 2023. godine do 16. listopada 2023. godine, zaprimljeno je ukupno 397 zahtjeva.

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prioriteta provelo je postupak za utvrđivanje Liste te utvrdilo Prijedlog Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni .

Svi Prijedlozi lista objavljeni su  05. prosinca 2023. godine na Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje, Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Rijeka, Laginjina 11/A te na portalu Grada Rijeke.

Svi podnositelji zahtjeva imaju pravo do 15. prosinca 2023. godine podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na prijedlogu Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Prigovor se podnosi u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter broj 1 i 2 ili putem pošte (preporučeno) na adresu: Grad Rijeka, Gradonačelnik, putem Upravnog odjela za gradsku imovinu, Odsjeka za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, s napomenom “Prigovor na Prijedlog Liste prioriteta”.

Nakon odluke Gradonačelnika o pristiglim prigovorima objavit će se konačna Lista prioriteta za davanje stanova u najam.

 Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar