Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke utvrdilo je pravovaljanost dostavljenih kandidacijskih lista te ih objavljuje.

Izborno povjerenstvo sukladno članku 17. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 14/13), utvrdilo je pravovaljanost dostavljenih kandidacijskih lista.

Kandidacijske liste unešene su na zbirnim listama prema abecednom redu punog naziva političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača.

Temeljem članka 19. Odluke, Izborno povjerenstvo objavljuje sve pravovaljane predložene kandidacijske i zbirne liste na internetskoj stranici Grada Rijeke, te na oglasnim pločama mjesnih odbora.

Predsjednik
Marijan Vundać, v.r.

Pravovaljane predložene kandidacijske i zbirne liste:

Skip to content