U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke predstavljen je 106.924.107,46 kuna vrijedan projekt tvrtke Energo d.o.o. “Obnova toplinarstva Grada Rijeke” za koji su osigurana bespovratna EU sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Kako je na predstavljanju projekta naglasio gradonačelnik Vojko Obersnel, sredstva za realizaciju projekta osigurana su iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta “Obnova toplinarstva Grada Rijeke” iznosi 106.924.107,46 kuna dok su odobrena EU bespovratna sredstva unutar ovog iznosa 83.893.707,80 kuna. Projekt obuhvaća ulaganje u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) te obnovu i izgradnju toplovodne distribucijske mreže. Riječ je o posljednjem projektu u sklopu ITU mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja Urbane aglomeracije Rijeka, čime se praktično ugovorilo sva sredstva od onih malo manje od 50 milijuna Eura iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 za projekte Urbane aglomeracije Rijeka.

U razdoblju od 2017. do 2021.g. ugovorili smo 140 europskih projekata vrijednih 552 milijuna Eura od kojih je malo manje od 300 milijuna Eura bespovratnih sredstava, dok je ostalo osigurano iz proračuna Grada ili proračuna komunalnih i trgovačkih društava i ustanova. Dio projekata je realiziran, dio je u visokoj fazi realizacije, a preostali će biti dovršeni do 2023.g. Premda ću o tome zasebno još govoriti, bez obzira što se sada u izbornoj kampanji priča sve i svašta, svom nasljedniku ostavljam puno posla i osiguranog novca“, kazao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je dodao kako ovaj investicijski projekt neće opteretiti građane, odnosno korisnike usluga Energa.

Nakon što je Energo sredstvima dokapitalizacije prije 15-ak godina učinio iskorak na području distribucije plina i u potpunosti obnovio plinsku mrežu na području Rijeke i susjednih općina i gradova, ovim će se projektom potpuno urediti i modernizirati druga osnovna djelatnost tvrtke – toplinarstvo.

U prosincu 2014. godine Republici Hrvatskoj odobren je Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru kojeg je, Specifičnim ciljem 4c3 – Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, iz sredstava Europskog fond za regionalni razvoj (EFRR) predviđeno 80 milijuna EUR bespovratnih sredstava za obnovu postojećih sustava toplinarstva u RH.

Sanjin Kirigin, direktor Energo d.o.o. je kazao kako je Energo, kao sastavnica Urbane aglomeracije Rijeka prijavio vlastiti projekt obnove sustava toplinarstva u Rijeci za povlačenje dijela navedenih sredstava Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao nadležnog tijela za upravljanjem sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
U veljači 2018. godine potpisan je sporazum između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Grada Rijeke kao središta odnosno nositelja Urbane aglomeracije Rijeka, o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja dio kojeg je projekt “Obnova toplinarstva Grada Rijeke”. Koncept projekta odobren je u veljači 2020. godine od strane nadležnog tijela EU komisije (DG COMP) te je u drugom i trećem kvartalu 2020. godine pripremljena potrebna projektna dokumentacija za realizaciju projekta i izrađena Studija izvodljivosti sa CBA analizom. U prosincu 2020. godine otvoren je pozivni natječaj za projektnu prijavu, isključivo za Energo d.o.o. kao jedinog prihvatljivog prijavitelja. U ožujku 2021. godine zaprimljena su pozitivna rješenja nadležnih tijela i institucija za provedbu natječaja, između ostalog Odluka o financiranju te do kraja travnja 2021. godine predložen Ugovor o financiranju za potpis.

Za realizaciju projekta EU sredstva osigurana su putem poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurana iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta “Obnova toplinarstva Grada Rijeke” iznosi 106.924.107,46 kuna dok su odobrena EU bespovratna sredstva unutar ovog iznosa 83.893.707,80 kuna.

Energo će dovršenjem ovog projekta moći ponuditi nižu cijenu toplinske energije, a koliki će konačni učinak ovog projekta biti, ovisit će dijelom i o krajnjim korisnicima koji će morati biti spremni investirati u infrastrukturu koje su oni vlasnici, kako bi se postigla maksimalna učinkovitost. Kirigin je dao primjer kako je na 43 zgrade u kojima su se vlasnici odazvali na poziv za poboljšanje učinkovitosti unutar svojih sustava, za 30% smanjen iznos koji plaćaju za zgradu, što dovoljno govori o tome koliko je važno da korisnici shvate prednosti koje im donosi projekt obnove toplinarstva.

Postojeće stanje toplinskog sustava

O tome što uključuju projektne aktivnosti govorio je Vatroslav Jukić, direktor sektora toplinske energije u Energu koji je istaknuo kako je dio postojećeg sustava stariji od 30 godina, srednje loživo ulje još uvijek ima udio od ~11% kao primarno gorivo za proizvodnju toplinske energije, obnovljivih izvora energije nema, a dio toplana nema automatizaciju te rade samo u periodu od 6:00-22:00.
“Ono što je pred nama je obnova 90% postojeće preostale stare distributivne mreže uz izgradnju spojnih toplovoda,spajanje i rekonstrukcija 7 toplinskih sustava (63% današnje proizvodnje), ugradnja kogeneracije i potpuni prelazak sa lož ulja na prrodni plin, ugradnja solarnih panela i spremnika, potpuna automatizacija svih sustava te unaprjeđenje učinkovitosti za 42% godišnje radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije”, rekao je Jukić.

Tako će se, uz obnovu i rekonstrukciju 7,9 km postojeće toplovodne distribucijske mreže, izgraditi još 2,5 km nove toplovodne distribucijske mreže, pri čemu će se tri sustava toplinarstva na istočnom dijelu grada (Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica) te tri sustava toplinarstva na zapadnom dijelu grada (Malonji, Zamet, Krnjevo) spojiti u jedinstveni sustav.

Također, obnovit će se četiri postojeće toplane: Gornja Vežica, Malonji, Zamet i Srdoči gdje se planira ugradnja kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije kao i ugradnja solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora. Planirana je potpuna automatizacija spomenutih toplana kako bi se daljinski moglo upravljati njihovim radom. Radi optimizacije proizvodnje toplinske energije i smanjenja troškova, u toplanama gdje će se ugrađivati kogeneracijski uređaji bit će postavljeni spremnici toplinske energije koji omogućuju konstantniji rad kogeneracijskih uređaja tijekom dana kako bi se energija proizvodila u što optimalnijem režimu bez suvišnih troškova.

Glavni učinci projekta

  • Značajno smanjenje emisija CO2 u visini od 18%, te uklanjanje SO2 iz proizvodnje.
  • Unaprjeđenje učinkovitosti za 42% godišnje radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije.
  • Ukupno će se obnoviti gotovo 95% distribucijske toplovodne mreže pri čemu je 25% ili 3,8 km već obnovljeno postojećim kreditom EBRD-a u razdoblju 2015.-2018. godine, dok će preostalih 70% ili 10,4 km biti obnovljeno ovim projektom. Preostalih 5% ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je za obnovu predviđena u idućem srednjoročnom razdoblju.
  • Prelazak svih proizvodnih pogona toplana na prirodni plin kao glavni energent uz zadržavanje loživog ulja kao rezerve u iznimnim slučajevima potrebe (u slučaju problema sa isporukom plina, remonti i slično). Projekt će omogućiti proizvodnju više od 50% toplinske energije iz visokoučinkovite kogeneracije i obnovljivih izvora energije po najstrožim važećim standardima EU direktiva.
  • Potpuna obnova sustava bez povećanja troškova za korisnike ili opterećenja proračuna Grada.
  • Priprema sustava za sve veću integraciju obnovljivih izvora energije u budućnosti, a sve sukladno EU “zelenom planu”.
  • 24-satni rad svih toplana u sustavu.

Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci odnosno do kraja 2023. godine.

Podsjetimo, za EU projekt iUrban, na kojem su u konzorciju s još 6 europskih partnera, Grad Rijeka i Energo osvojili nagradu za najbolji projekt koji potiče energetsku učinkovitost u gradovima u cijeloj Europi.

Energo d.o.o. je tvrtka koja se, osim plinom, bavi toplinskom energijom, javnom rasvjetom i energetskom učinkovitošću općenito. Za više od 30.000 kućanstava i poslovnih prostora u gradu Rijeci i okolici osigurava korištenje toplinske energije i plina.

Operativni program Konkurentnost i kohezija