Grad Rijeka je u sklopu financiranja projekata udruga u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi podržao projekt “Povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke”.

Glavni cilj projekta je poboljšanje socijalnog, zdravstvenog i psihološkog položaja i statusa korisnika svih dobnih skupina nužnog smještaja Grada Rijeke te povećati njihovu povezanost sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama s posebnim naglaskom na povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Dogovorene aktivnosti provodit će udruga Terra kojoj je temeljem javnog poziva odobreno 100 tisuća kuna iz Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Program započinje 1. lipnja, a njegov je naglasak na pružanju psihosocijalne pomoći i podrške te povećanja socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja – samcima i obiteljima. Članovi udruge Terra zauzet će individualni pristup pri informiranju o korisnicima, konkretnom savjetovanju i pomoći te evaluaciji uz stvaranje baze podataka za potrebe kontinuiranog praćenja potreba ljudi u nužnom smještaju. Predviđeni plan uključuje razgovor, upitnike i ankete nakon čega slijedi izrada individualnog plana rada i detektiranje prioriteta korisnika. Uz sastanke sa socijalnim radnicima gradskog Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb te Centra sa socijalnu skrb Rijeka, korisnicima nužnog smještaja bit će dodijeljeni mentori koji će im pružiti pomoć u izradi osobne dokumentacije te ih upućivati u programe prekvalifikacije i doškolovanja. Uz sudjelovanje na edukativnim radionicama, korisnici će voditi motivacijske razgovore za izlazak iz nužnog smještaja, kao i konzultacije sa psihijatrom, a za obitelji smještene u nužnom smještaju bit će organizirani i programi u svrhu povećanja roditeljskih kompeticija, upućivanja djece u aktivnosti strukturiranog provođenja slobodnog vremena te pomoć djeci u učenju.

O programu nužnog smještaja

Rijeka je jedini grad u Hrvatskoj koji ima osiguran nužni smještaj za svoje građane koji si sami ne mogu omogućiti adekvatan prostor za život. U ove objekte se smještaju socijalno ugroženi građani, korisnici trajnih oblika prava Centra za socijalnu skrb Rijeka. Trenutno je u objektima nužnog smještaja smješteno oko 450 osoba, samaca i obitelji, a Grad Rijeka godišnje za sam nužni smještaj izdvaja oko 630 tisuća kuna.