Novom regulacijom prometa svim vozilima bit će dopušteno skretanje iz Krešimirove ulice, kraj Željezničkog kolodvora, u ulicu Nikole Tesle prometnim trakom koji je do sada bio rezerviran samo za vozila javnog gradskog prijevoza.

Gradski prometni centar Rijeka prometa obavještava javnost da će od srijede, 5. svibnja 2021. godine stupiti na snagu nova regulacija prometa u ulici Nikole Tesle.

Na raskrižju ulica Nikole Tesle i Viktora Cara Emina, vozila će moći skrenuti u lijevo i nastaviti vožnju u smjeru zapada prema Vukovarskoj ulici, odnosno moći će skrenuti u desno u smjeru istoka, tj. nastaviti vožnju prema ulici Fiorello la Guardia.

Ulica Nikole Tesle kod kolodvora

Ulica Nikole Tesle kod Kolodvora – od 5. svibnja moći će se skretati desno

Novom regulacijom prometa otvoriti će se dodatna poprečna cestovna veza između dva glavna gradska uzdužna prometna koridora, čime će se rasteretiti susjedna raskrižja, omogućiti kolni pristup kompleksu “Benčić” i povećati ukupna fleksibilnost mreže prometnica u središtu grada.

 

Novom regulacijom prometa omogućit će se pristup javnom parkiralištu unutar kompleksa „Benčić“  koje je još u fazi uređenja. Po dovršenju radova unutar kompleksa,  napravit će će se naknadna preregulacija prometa kojom će iz ulice Nikole Tesle biti dozvoljeno skretanje u kompleks „Benčić“ iz smjera sjevera i iz smjera juga.

Ulica Nikole Tesle - ulaz u buduće parkiralište