Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je informaciju o rezultatima natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica u Rijeci. Riječ je o izuzetnom važnom prostoru površine oko 45 hektara na kojem je planirana izgradnja preko 3000 stanova za oko 7500 stanovnika i gdje se kvalitetnim urbanističkim rješenjem i potencijalno suvremenom i ekspresivnom arhitekturom htjelo naglasiti značenje područja Rujevice unutar cjeline grada.

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica
Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je informaciju o rezultatima natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica u Rijeci. Riječ je o izuzetnom važnom prostoru površine oko 45 hektara na kojem je planirana izgradnja preko 3000 stanova za oko 7500 stanovnika i gdje se kvalitetnim urbanističkim rješenjem i potencijalno suvremenom i ekspresivnom arhitekturom htjelo naglasiti značenje područja Rujevice unutar cjeline grada.
Natječaj čiji je projektni zadatak temeljen na Generalnom urbanističkom planu grada Rijeke provelo je Društvo arhitekata Rijeka. Njime su, osim stambenih planirani su javni i društveni sadržaji, škola, vrtić, sakralni, sportski, zdravstveni objekti te javne površine. Poseban uvjet u funkciji realizacije cjelokupnog rješenja stambenog područja bilo je planiranje određenog broja stambenih jedinica za dio stanovnika tzv. „romskog naselja“. Za potrebe njihovog smještaja bilo je potrebno osigurati do 250 stambenih jedinica kako bi se pomoglo integraciji onih stanovnika koji će ostati živjeti na ovom području, ali u uvjetima potpunog stambenog i komunalnog standarda, s ciljem da se onemogući bilo kakva getoizacija. S obzirom na konfiguraciju terena, prvonagrađeno rješenje ponudilo je i gradnju tri objekta u nizu visine 5+8 katova na području nekadašnjeg poduzetničkog inkubatora.

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica, provnagrađeni rad

Kako je pojasnio pročelnik Srđan Škunca, izabrano rješenje podloga je za izradu Detaljnog plana uređenja Stambenog područja Rujevica, temeljem kojeg će se pokrenuti izrada cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije. Na natječaj su zaprimljena 24 rada, a zanimljivo je da među njima niti jedan nije iz Rijeke. Ocjenjivački sud činili su članovi iz različitih sredina i različitih zanimanja.

Dodijeljene su tri nagrade: Prva nagrada u iznosu od 140.000,00 kn dodijeljena je radu grupe autora: Vesne Gojak, dipl.ing.arh., iz Pule, Andree Crnčić, mag.ing.arh., iz Rijeke, Vesne Draksler, mag.ing.arh., iz Ljubljane, Anne Kravcova, mag.ing.arh., iz Ljubljane sa suradnicima: Aleksandrom Bulatović, stud.građ., Sašom Jovanović, dipl.ing.arh. Tinom Mikulič, aps.arh. te Žigom Župančič, aps.arh. Uz ovu, dodijeljene su i nagrade u iznosu 95.000,00 i 65.000,00 kuna te dva otkupa u iznosu 25.000,00 kuna. Izložba natječajnih radova za javnost s Okruglim stolom za stručnu raspravu održat će se od 14. veljače – 2. ožujka 2011. u galeriji Kortil.

Izrazivši zadovoljstvo obavljenim natječajem Gradonačelnik Obersnel je naglasio da se drastičnim rezovima neće rješavati postojeće stanje, nego će se cjelokupno područje urbanizirati prema odredbama GUP-a uvažavajući postojeće zakone i pravila struke.

Stipendije za deficitarna zanimanja
Na početku kolegija, gradonačelnik Obersnel je nekoliko riječi posvetio dodjeli stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke, naglasivši da će mogućnost dodjele stipendija potaknuti sugrađane da se opredijele za neko od deficitarnih zanimanja. Sukladno odluci u akademskoj 2010./2011. godini dodijelit će se 1 stipendija za deficitarno zanimanje magistar/magistra socijalne pedagogije i 4 stipendije za deficitarno zanimanje magistar/magistra socijalnog rada.

Radno vrijeme prakirališta i parkiranje vozila za opskrbu
Na kolegiju je usvojena i izmjena Odluke o javnim parkiralištima kojom se, umjesto dosadašnjeg ljetnog i zimskog računanja vremena, uvodi ujednačeno plaćanje naknade za parkiranje vozila pa će se po novom parkiranje radnim danom naplaćivati vremenu od 7,00 do 21,00 sat. Mijenja se i Odluka o parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Rijeke u dijelu dio koji se odnosi na kategoriju vozila. Na prostoru određenom za opskrbu parkiranje će biti dozvoljeno isključivo teretnim vozilima nosivosti do 5 tona i to isključivo za vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 30 minuta. To isključuje osobna vozila koja su pod izlikom da služe za dostavu često zlorabila ovu odluku.

Ksenija Linic i Vojko Obersnel, 44. gradonačelnikov kolegij prosinac 2010.

Natječaj Ureda Grada za financiranje udruga građana u 2011.g.
Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o financiranju projekata udruga građana prijavljenih na godišnji Natječaj Ureda Grada u 2011. godini. Ukupni iznos sredstava predviđen za sufinanciranje prihvaćenih prijedloga projekata iznosi 80.000,00 kuna. Prihvaćeni su projekti koji su od općeg interesa za Grad Rijeku s naglaskom na projekte za mlade i aktivno uključivanje mladih u razne aktivnosti, prava nacionalnih manjina, zaštitu ljudskih prava, volonterstvo, razvoj civilnoga društva.

Popis stanovništva
Gradonačelnik je također za potrebe predstojećeg popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. Koje će se obaviti na proljeće, imenovao Povjerenstvo ispostave za provedbu u gradu Rijeci, kojeg će uz njega činiti djelatnici gradske uprave : Vesna Labudović-Maržić, Marijan Vundać, Jelena Karan Cvjetković i Elvis Bujačić.

Također, imenovana su i povjerenstva za Gradsku smotru “LiDraNo ‘11” koja će se održati od 26. siječnja do 28. siječnja 2011. godine u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, a koja uključuje smotre literarnoga, dramsko-scenskoga i novinarskoga stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola. Prosudbena povjerenstva odabiru najuspješnije radove, koji se upućuju na županijsku razinu susreta. Za provedbu Gradske smotre “LiDraNo ‘11” predviđen je iznos do 15.000,00 kuna, a za realizaciju je zadužena gradska ustanove “Dom mladih” Rijeka.